Jak aktywować usługę?

#1

Uruchom aplikację Alior Mobile, zaloguj się i wybierz > Płatności > Autostrady

#2

Podaj rachunek, z którego ma być pobierana płatność automatyczna, uzupełnij dane pojazdu i ustawienia autostrad.

#3

Potwierdź aktywację usługi i gotowe! Podczas kolejnej podróży możesz przejeżdżać przez bramki bez zatrzymywania się.

Gwarantujemy bezpieczeństwo rozwiązania

Zarówno aktywacja Autopay za pośrednictwem aplikacji mobilnej Alior Banku, jak i późniejsze korzystanie z usługi jest w pełni bezpieczne. Każda operacja płatnicza jest szyfrowana i zabezpieczona certyfikatem SSL, co gwarantuje zachowanie poufności danych i całej komunikacji. Płatność za przejazd będzie pobierana automatycznie z wskazanego przez Ciebie rachunku bankowego. Żeby sprawdzić historię swoich przejazdów wejdź w Płatności > Autostrady > Historia przejazdów. Klikając w wybrany przejazd, zobaczysz szczegółowe informacje na jego temat.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące usługi

Czy usługa Autopay jest płatna?

Zarówno sama aplikacja, jak i korzystanie z automatycznych płatności jest w 100% darmowe. Nie ponosisz żadnych kosztów, poza kosztem samego przejazdu autostradą.

Jakie dane należy uzupełnić podczas aktywacji usługi?

Należy wybrać rachunek bankowy, z którego mają być pobierane opłaty za przejazdy autostradami oraz uzupełnić dane pojazdu, takie jak: numer rejestracyjny oraz kraj ostatniej rejestracji, kategorię pojazdu. Należy również wskazać, na których autostradach chcesz korzystać z automatycznych płatności.

Po jakim czasie od aktywacji usługi mogę z niej korzystać?

W ciągu maksymalnie 15 minut od aktywacji usługi nastąpi dodanie pojazdu do tzw. "white listy" autostrad, dzięki czemu samochód będzie uprawniony do przejazdu bramkami objętymi systemem Autopay.

Jak uzyskać fakturę za płatność z wykorzystaniem aplikacji mobilnej banku?

Żeby wprowadzić lub zmienić dane do faktury otwórz aplikację Alior Mobile i wybierz: Profil > Ustawienia.

  1. Odszukaj sekcję 'Autostrady' i wybierz 'Ustawienia faktur'.
  2. Włącz 'Generowanie faktur' i wprowadź dane.
  3. Następnie wybierz czy chcesz otrzymywać fakturę za każdy przejazd, czy może jedną zbiorczą na koniec miesiąca.