Jak aktywować usługę?

#1

Pobierz aplikację mobilną Banku Pocztowego i zaloguj się.

#2

Kliknij w ikonę autostrady widoczną na ekranie startowym, żeby przejść do akceptacji zgód i regulaminów.

#3

Wybierz rachunek bankowy, z którego mają być pobierane automatyczne płatności i uzupełnij dane pojazdu.

#4

Gotowe! W ciągu maksymalnie 15 minut Twój pojazd stanie się przepustką do automatycznych płatności za usługi objęte systemem Autopay.

Gwarantujemy bezpieczeństwo rozwiązania

Zarówno aktywacja Autopay za pośrednictwem aplikacji mobilnej Banku Pocztowego, jak i późniejsze korzystanie z usługi jest w pełni bezpieczne. Każda operacja płatnicza jest szyfrowana i zabezpieczona certyfikatem SSL, co gwarantuje zachowanie poufności danych i całej komunikacji. Płatność za przejazd lub inną usługę będzie pobierana automatycznie z wskazanego przez Ciebie rachunku bankowego. Potwierdzenie płatności oraz fakturę znajdziesz w aplikacji mobilnej banku.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące usługi

Czy usługa Autopay jest płatna?

Zarówno sama aplikacja, jak i korzystanie z automatycznych płatności jest w 100% darmowe. Nie ponosisz żadnych kosztów, poza kosztem samego przejazdu autostradą.

Jakie dane należy uzupełnić podczas aktywacji usługi?

Należy wybrać rachunek bankowy, z którego mają być pobierane opłaty za przejazdy autostradami oraz uzupełnić dane pojazdu, takie jak: numer rejestracyjny oraz kraj ostatniej rejestracji, kategorię pojazdu. Należy również wskazać, na których autostradach chcesz korzystać z automatycznych płatności.

Po jakim czasie od aktywacji usługi mogę z niej korzystać?

W ciągu maksymalnie 15 minut od aktywacji usługi nastąpi dodanie pojazdu do tzw. "white listy" autostrad, dzięki czemu samochód będzie uprawniony do przejazdu bramkami objętymi systemem Autopay.

Jak uzyskać fakturę za płatność z wykorzystaniem aplikacji mobilnej banku?

Aktywując usługę - podaj również dane do faktury i wskaż czy chcesz otrzymywać fakturę po każdym przejeździe, czy zbiorczą na koniec miesiąca (od 6 do 15 dnia kolejnego miesiąca).

Faktury są dostępne w zakładce Inne - w aplikacji mobilnej Banku Pocztowego.