Jak aktywować usługę?

#1

Zaloguj się do aplikacji mobilnej Moje ING lub swojej bankowości internetowej.

#2

Wejdź w Moje usługi > Dodatki > Autostrady

#3

Upewnij się, że podany adres e-mail i numer telefonu są poprawnę, a jeśli tak - kliknij 'Włącz'.

#4

Potwierdź aktywację usługi kodem SMS otrzymanym z banku.

#5

Gotowe! W ciągu maksymalnie 15 minut Twój pojazd stanie się przepustką do automatycznych płatności za usługi objęte systemem Autopay.

Gwarantujemy bezpieczeństwo rozwiązania

Zarówno aktywacja Autopay za pośrednictwem aplikacji mobilnej Moje ING, jak i późniejsze korzystanie z usługi jest w pełni bezpieczne. Każda operacja płatnicza jest szyfrowana i zabezpieczona certyfikatem SSL, co gwarantuje zachowanie poufności danych i całej komunikacji. Płatność za przejazd będzie pobierana automatycznie z wskazanego przez Ciebie rachunku bankowego. Dane na temat swojego pojazdu i wszystkich zrealizowanych płatnościach automatycznych znajdziesz w zakładce Moje usługi > Dodatki > Autostrady.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące usługi

Czy usługa Autopay jest płatna?

Zarówno sama aplikacja, jak i korzystanie z automatycznych płatności jest w 100% darmowe. Nie ponosisz żadnych kosztów, poza kosztem samego przejazdu autostradą.

Jakie dane należy uzupełnić podczas aktywacji usługi?

Należy wybrać rachunek bankowy, z którego mają być pobierane opłaty za przejazdy autostradami oraz uzupełnić dane pojazdu, takie jak: numer rejestracyjny oraz kraj ostatniej rejestracji, kategorię pojazdu. Należy również wskazać, na których autostradach chcesz korzystać z automatycznych płatności.

Po jakim czasie od aktywacji usługi mogę z niej korzystać?

W ciągu maksymalnie 15 minut od aktywacji usługi nastąpi dodanie pojazdu do tzw. "white listy" autostrad, dzięki czemu samochód będzie uprawniony do przejazdu bramkami objętymi systemem Autopay.

Jak uzyskać fakturę za płatność z wykorzystaniem aplikacji mobilnej banku?

Aktywując usługę - podaj również dane do faktury i wskaż czy chcesz otrzymywać fakturę po każdym przejeździe, czy zbiorczą na koniec miesiąca (od 6 do 15 dnia kolejnego miesiąca).

W Moim ING wybierz zakładkę Autostrady, a następnie „Historię przejazdów” i szczegóły konkretnego przejazdu. Jeśli wybierzesz fakturę zbiorczą, będzie ona dostępna pod każdym z przejazdów razem z listą przejazdów z danego miesiąca.

Porozmawiajmy