Aplikacja ściągnęła środki, mimo że nie podróżowałem po autostradzie. Co teraz?

Udostępnij:

Proszę sprawdzić, czy z samochodu, którego dane zostały zarejestrowane w usłudze Autopay nie korzystała inna osoba. W przypadku przekroczenia bramek płatniczych zintegrowanych z usługą Autopay przez użytkownika samochodu, którego numer rejestracyjny został już wcześniej zapisany w Autopay – nastąpi ich automatyczne podniesienie, a opłata zostanie pobrana. Taki przypadek może wystąpić, gdy użytkownik doda do aplikacji Autopay np. samochód z wypożyczalni czy samochód służbowy, którym mogą podróżować także inni kierowcy. Jeżeli żadna z wyżej opisanych sytuacji nie miała miejsca, prosimy o kontakt na adres: kontakt@autopay.pl, zweryfikujemy czy numer rejestracyjny nie został błędnie rozpoznany. Jeżeli tak się stało – pobrane środki zostaną zwrócone.