Jakie są stawki za kilometr w e-TOLL?

Udostępnij:
Wysokość stawki zależy od masy pojazdu (lub pojazdu z przyczepką) oraz klasy emisji spalin. 

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Kategoria pojazduzgodnie z Klasą pojazdów w EURO
EURO 2EURO 3EURO 4min. EURO 5
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t0,480,420,340,24
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t0,640,550,450,33
Autobusy pow. 9 miejsc niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej0,480,420,340,24

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Kategoria pojazduStawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł) zgodnie z Klasą pojazdów w EURO
EURO 2EURO 3EURO 4min. EURO 5
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t0,390,340,270,20
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t0,500,450,360,25
Autobusy pow. 9 miejsc niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej0,390,340,270,20

W przypadku pojazdów lekkich – stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady wynosi 0,05 zł dla motocykli i 0,10 zł dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.