W jakiej sytuacji mogę otrzymać zwrot płatności za przejazd?

Udostępnij:
Opłata za przejazd zostanie zwrócona, jeżeli została pobrana nieprawidłowa kwota lub gdy opłata za przejazd została pobrana podwójnie. Środki zostaną zwrócone na Twój rachunek bankowy lub dodane jako nadpłata do rachunku telefonicznego.