Czy muszę mieć dodany pojazd, aby umyć samochód?

Udostępnij:
Nie, nie ma takiej konieczności. Możesz opłacić myjnię z wykorzystaniem Autopay bez względu na to, czy dane pojazdu są dodane w aplikacji czy nie.