Jak przebiega transformacja chmurowa w polskim biznesie?

#raport #transformacja #chmura

16.02.2023
Udostępnij:

Według raportu PwC Polska, 59 proc. firm w Polsce nie zrealizowało jeszcze znaczącej wartości z inwestycji w chmurę, a 70 proc. organizacji postrzega chmurę wyłącznie w kategorii usprawnienia działalności operacyjnej i obniżenia kosztów. Jak naprawdę wygląda transformacja chmurowa w naszym kraju?


Czym jest chmura?

Chmura obliczeniowa to rozległa sieć serwerów zdalnych połączonych w jeden spójny ekosystem. To profesjonalne rozwiązanie umożliwia przetrzymywanie danych, bez konieczności dbania przez organizację o licencję czy też zasoby sprzętowe. Przejście do chmury oznacza również to, że praktycznie cała infrastruktura IT danej firmy jest poza jej siedzibą, czyli w centrum danych dostawcy usług. Dzięki temu klienci zamiast przeznaczać pieniądze i zasoby na tradycyjne systemy informatyczne, skupiają się na bardziej strategicznych zadaniach. Mogą szybko i bez inwestowania dużych środków finansowych uzyskać dostęp do potrzebnych zasobów obliczeniowych i płacić tylko za to, czego naprawdę potrzebują.


Dojrzałość chmurowa w Polsce

W najnowszym raporcie PwC Polska o rozwiązaniach chmurowych w polskich firmach, najwięcej ankietowanych, bo aż 47 proc., ocenia dojrzałość chmurową organizacji jako średnią, 13 proc. twierdzi, że jest wysoka, 32 proc. uważa, że jest niska, a 7 proc. nie używa chmury i nie uwzględnia jej w swojej strategii. Co ciekawe, pomimo tego, że chmura jest utożsamiana z innowacyjnością przez niemal połowę (44 proc.) organizacji, to nadal niewiele firm dostrzega jej kluczowe znaczenie dla wzrostu (19 proc.).

Wysoka dojrzałość chmurowa oznacza, że organizacja używa rozwiązań chmurowych we wszystkich obszarach działalności poprzez m.in. projektowanie swoich usług i rozwiązań (PaaS – Platform as a Service i SaaS – Software as a Service), zoptymalizowanie i efektywne wykorzystanie chmury w miejscach, gdzie przynosi największe korzyści, synergię usług i holistyczne podejście do organizacji, uwzględnienie strategii multicloud i modelu hybrydowego, wykorzystanie sprawdzonych metodyk, modeli oraz zasobów zewnętrznych w sposób optymalny, ustrukturyzowanie zarządzania kompetencjami (m.in. Centrum Kompetencji Cloud), zoptymalizowanie modelu operacyjnego wykorzystującego zasoby w modelu “as a service”. Niska dojrzałość oznacza z kolei, że dana organizacja jest na etapie testowania pojedynczych rozwiązań.


Jak firmy w Polsce postrzegają rozwiązania chmurowe?

Polskie organizacje postrzegają rozwiązania chmurowe przede wszystkim jako innowacyjną platformę do tworzenia nowych produktów i usług (44 proc.). Dla 22 proc. rodzimych film, chmura jest narzędziem do ograniczenia kosztów i tożsama z obszarem IT. Dla mniej niż ⅕ respondentów rozwiązanie chmurowe jest kluczowym elementem strategii biznesowej. Tylko 13 proc. organizacji uważa, że chmura stwarza ryzyko bezpieczeństwa i biznesowe, a 2 proc. wskazuje, że używa rozwiązań chmurowych jako elementu strategii fuzji i przejęć.


Transformacja chmurowa

raport-pwc-transformacja-chmurowa

Źródło: Raport PwC "Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość"

Organizacje poszukują drogi do zapewnienia spójnego i możliwie dynamicznego przejścia do chmury z zachowaniem ciągłości działania – utrzymanie tego stanu jest priorytetem dla 69 proc. firm. 43 proc. z nich wypracowuje znaczące efekty, w tym aż 67 proc. o wysokiej dojrzałości chmurowej. 67 proc. organizacji chciałaby zwiększyć odporność i elastyczność działania, a ponad połowa (56 proc.) zmniejszyć koszty. Z kolei, tylko ¼ organizacji zależy na budowie przewagi konkurencyjnej nad nowymi graczami i zwiększeniu przychodów, a co piątej na wzmocnieniu marki i jej reputacji.


Perspektywa rozwiązań chmurowych

Najczęściej wskazywane efekty biznesowe z transformacji chmurowej w perspektywie 3 najbliższych lat związane są z umocnieniem pozycji rynkowej danej organizacji oraz zauważania przez firmy korzyści, jakie mogą przynieść chmury.

Wśród sześciu najczęściej wskazywanych efektów biznesowych zarządy wymieniły: przyspieszenie time to market dla nowych produktów i oferowanych usług (44 proc.), wprowadzanie innowacji w produktach i usługach (44 proc.), zwiększenie przewagi konkurencyjnej (44 proc.), zapewnienie ciągłości biznesowej (44 proc.), zwiększenie odporności i elastyczności działania (43 proc.), zmniejszenie kosztów (29 proc.) oraz usprawnienie procesu decyzyjnego dzięki lepszej analizie danych (27 proc.). Warto zaznaczyć, że dla firm o największej dojrzałości chmurowej najważniejsza jest możliwość innowacji, podczas gdy dla organizacji o średniej dojrzałości to elastyczność i odporność działania jest najbardziej oczekiwanym efektem.

Przeczytaj także:

Fintech

Chargeback w bankowości elektronicznej: jak minimalizować ryzyko i zwiększać zaufanie klientów

Poznaj kluczowe aspekty chargebacku, procedury wnioskowania i wpływ na bezpieczeństwo transakcji online. Dowiedz się, jak zbudować zaufanie klientów.

16.02.2024 Czytaj więcej

Fintech

Zastosowanie bramki SMS w komunikacji z klientami banków

Dowiedz się, jak bramki SMS ułatwiają kontakt banków z klientami, podnosząc bezpieczeństwo i komfort usług, oraz pomagają w sprzedaży produktów bankowych.

09.02.2024 Czytaj więcej

Fintech

Zabezpieczanie transakcji elektronicznych: najlepsze praktyki dla banków i sklepów internetowych

Sprawdź, co możesz zrobić, żeby zadbać o bezpieczeństwo transakcji w Twoim serwisie internetowym i zyskać zaufanie zarówno ze strony klientów, jak i partnerów.

26.01.2024 Czytaj więcej