Nowy model współpracy banków i ubezpieczycieli

#ubezpieczenia online #ubezpieczenia #towarzystwa ubezpieczeniowe

23.05.2016
Udostępnij:

Po wejściu w życie Rekomendacji U banki musiały przemodelować współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w bankach. Aby sprostać wymogom regulatora wypracowaliśmy model dwuagencyjny, gdzie jednym agentem jest bank, a drugim partner technologiczny - wyjaśnia Katarzyna Marczewska z Blue Media.

KNF wprowadził w czerwcu ub.r. Rekomendację U, ponieważ miał wątpliwości co do dotychczasowych modeli stosowanych przez banki. Zdaniem KNF banki mogły dotąd prowadzić działalność w sposób powodujący wystąpienie konfliktu interesów, działając w charakterze ubezpieczającego i jednocześnie spełniając przesłanki do bycia pośrednikiem ubezpieczeniowym (co wymaga wpisania do rejestru jako agent). W efekcie KNF wymusił na bankach, by te dwie role zostały jasno rozdzielone. 

Nadzorca uznał także, że bank musi zapewniać klientom swobodę wyboru zakładu ubezpieczeń, a doradcy bankowi nie mogą proponować ubezpieczeń klientom, jeśli nie posiadają uprawnień do ich sprzedaży, co wiąże się oczywiście z koniecznością ich regularnego szkolenia i weryfikacją ich wiedzy.

Klientom te zmiany wyszły na dobre. Ale z punkty widzenia banków, wyzwaniem stało się uregulowanie kwestii współpracy z klientami w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych bezpośrednio przez doradców bankowych. Obszar bancassurance to zbyt łakomy kąsek dla banków, by można z niego zrezygnować.

Na rozwiązanie nie trzeba było długo czekać. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku stał się model dwuagencyjny, sprawnie po raz pierwszy wdrożony w eurobanku. Jednym z agentów jest bank, a drugim Blue Finance, spółka z grupy Blue Media, występująca w roli partnera technologicznego. Podział ról jest prosty: eurobank odpowiada za relację z klientami, ich pozyskiwanie oraz oferowanie i sprzedaż umów ubezpieczenia (rola pośrednika ubezpieczeniowego). Blue Finance odpowiada za kalkulację oferty, dokonywanie rozliczeń z towarzystwem ubezpieczeniowym, wysyłanie dokumentów polisowych drogą elektroniczną do klienta, a także za raportowanie procesu sprzedaży (czyli przyjmuje techniczną rolę pośrednika ubezpieczeniowego). 

Doradcy banku, występujący w charakterze OFWCA (czyli Osób Fizycznych Wykonujących Czynności Agencyjne), mogą korzystać ze specjalnej porównywarki ubezpieczeń, dzięki której szybko i precyzyjnie są w stanie zaoferować ubezpieczenie skrojone pod klienta i jego potrzeby. W ten sposób bank unika problemu missellingu (czyli nieczystej sprzedaży produktu ubezpieczeniowego za wszelką cenę), a klient ma pewność dopasowania oferty ubezpieczeniowej. 

Model dwuagencyjny ma ogromny potencjał dla całego rynku bancassurance. 

  1. Dzięki niemu banki zyskują szeroką ofertę dla klientów oraz udogodnienia dla swoich doradców w postaci porównywarki ubezpieczeń.
  2. Ubezpieczyciel otrzymuje nowy, bezpieczny kanał sprzedaży, realizowany przez dwóch agentów (bank i Blue Finance jako agent techniczny), przeszkolonych i spełniających wymogi formalno-prawne.
  3. Ostatecznie zyskuje także klient, który ma dostęp do większej oferty ubezpieczeniowej oferowanej w banku.

Przeczytaj także:

Fintech

Korzyści z cloud connectivity dla akceptantów płatności

Przyjmujesz płatności? Zobacz, jak chmura może wspierać rozwój Twojego biznesu, zapewniając skalowalność, bezpieczeństwo i optymalizację procesów płatniczych.

14.06.2024 Czytaj więcej

Fintech

Udoskonalanie procesu płatności. Rola rekoncyliacji w Twojej firmie

Efektywna rekoncyliacja wspiera przejrzystość i optymalizację finansów w firmie. Sprawdź, jak automatyzacja i AI mogą usprawnić zarządzanie płatnościami.

07.06.2024 Czytaj więcej

Fintech

Integracja z Visa i Mastercard – klucz do globalnej konkurencyjności dla dostawców usług płatniczych (PSP)

Dowiedz się, jak taka integracja umożliwia dostawcom usług płatniczych globalną ekspansję, zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie szybkich transakcji.

31.05.2024 Czytaj więcej