Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.

Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w ramach Systemu Autopay („System”), na który składa się aplikacja Autopay w wersji mobilnej („Aplikacja”) oraz serwis wraz z aplikacją Autopay w wersji webowej, znajdujący się pod adresem https://autopay.pl/ („Serwis”). W tym dokumencie prezentujemy także informacje o plikach cookies, które są wykorzystywane przez Serwis.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i stanowią wyciąg najważniejszych informacji – pełną treść naszej polityki prywatności, prezentującą szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz tutaj.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Autopay Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Powstańców Warszawy 6
81-718 Sopot
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000794787, posiadająca NIP: 5272898696, REGON: 383879060, o kapitale zakładowym wynoszącym 19 296 050,00 zł.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz wysłać wiadomość do naszego inspektora ochrony danych – Ewy Gutkowskiej, na adres e-mail: dpo@autopay.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Systemu i świadczeniem usług w nim oferowanych. W odniesieniu do przetwarzania przysługuje Ci prawo żądania: 

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies możesz wyrazić zwłaszcza przy użyciu widżetu dostępnego w lewym dolnym rogu strony Serwisu i w banerze wyświetlającym się przy pierwszej wizycie na stronie Serwisu lub za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Dodatkowo, jeśli chcesz usunąć konto w naszym Systemie, możesz to zrobić za pośrednictwem Aplikacji z wykorzystaniem przeznaczonej do tego funkcji. 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań znajdziesz w pełnej treści naszej Polityki Prywatności dostępnejtutaj.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE / STATYSTYCZNE

W ramach Systemu i naszych usług prowadzimy działania analityczne i statystyczne, mające na celu m.in. zwiększenie ich intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz (np. przez widżet do zarządzania preferencjami w zakresie plików cookies lub odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie i korzystasz z Aplikacji – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca klikasz. Na podstawie takich zbiorczych informacji, pozyskanych od naszych Użytkowników, możemy dostosować układ i wygląd Systemu i zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

Jeśli skorzystasz z naszych usług, w oparciu o Twój sposób korzystania z nich możemy również prowadzić działania statystyczne, mające na celu zbadanie, jakie grupy Użytkowników decydują się korzystać z naszych usług i w jaki sposób korzystają z Systemu. Na podstawie takich zbiorczych informacji możemy podejmować decyzje o kierunku rozwoju naszej oferty.

PROFILOWANIE

W ramach Systemu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania.

Profilowanie, którego dokonujemy, polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Możemy też dokonywać automatycznej oceny, jakie produkty lub usługi mogą Cię zainteresować, na podstawie danych wprowadzanych przez Ciebie do aplikacji Autopay, i kierować dopasowane do Ciebie oferty (w przypadku, gdy posiadamy do tego właściwą podstawę prawną).

Oprócz powyższego, możemy usprawnić działanie aplikacji Autopay w ramach Twojego konta tak, aby dopasować je do Twoich preferencji, ustalonych automatycznie w oparciu o dotychczasowy sposób korzystania przez Ciebie z aplikacji. Takie usprawnienia mogą polegać np. na automatycznym dostosowaniu sposobu wyświetlania poszczególnych funkcji aplikacji, tak aby te najczęściej używane były dla Ciebie lepiej widoczne.

Powyżej opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W ramach Serwisu, ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Serwisu.

Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdziesz także w widżecie dostępnym w lewym dolnym rogu strony Serwisu i w banerze wyświetlającym się przy pierwszej wizycie na stronie Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Szczegółowe informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności znajdziesz w pełnej treści naszej Polityki prywatności dostępnej tutaj.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W przypadku gdy skorzystasz z dostępnych w Systemie usług oferowanych przez zewnętrznych dostawców przekażemy Twoje dane do tych podmiotów, co jest niezbędne do świadczenia tych usług. Podmioty te są odrębnymi administratorami danych i przetwarzają Twoje dane na zasadach przez nie określonych. 

Korzystamy również z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Wówczas powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. Listę odbiorców danych, wraz informacją odnośnie przekazywania danych osobowych poza Unię Europejską znajdziesz w pełnej treści dostępnej tutaj.