Ekosystem płatności 3.0

Opracowanie innowacyjnego systemu płatności rekurencyjnych z wykorzystaniem autorskich algorytmów zwiększających bezpieczeństwo i szansę realizacji zobowiązania płatniczego

Cel projektu

podniesienie konkurencyjności Autopay poprzez opracowanie i wdrożenie Ekosystemu płatności 3.0 – innowacyjnego systemu płatności cyklicznych (rekurencyjnych) z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego, zwiększającego bezpieczeństwo i szansę realizacji zobowiązania płatniczego.

Całkowita wartość projektu:

8 482 844,42 PLN


Okres realizacji projektu:

2021-2023


Wkład Funduszy Europejskich:

5 599 548,74 PLN