Zwiększenie bezpieczeństwa danych transakcyjnych w usługach firmy Autopay S.A.

Cel projektu

wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących poprawy bezpieczeństwa i dostępności danych w usługach świadczonych przez Autopay S.A., z których wynika, iż dzięki realizacji projektu możliwe będzie usprawnienie wszystkich usług związanych z płatnościami elektronicznymi, zwłaszcza usług finansowych świadczonych jako Instytucja Płatnicza oraz jako Izba Rozliczeniowa

Całkowita wartość projektu:

2 460 000,00 PLN


Okres realizacji projektu:

od 2016-04-01 do 2018-03-30


Wkład Funduszy Europejskich:

799 800,00 PLN