Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2021

Udostępnij:

Kiedy w Blue Media podsumowaliśmy efekty naszej pracy w roku 2020, obliczyliśmy, że rezygnując z druku blisko 700 tys. faktur, uratowaliśmy taką liczbę drzew, która potrzebna jest do wytwarzania tlenu niezbędnego do oddychania wszystkich pracowników firmy w ciągu jednego roku. To dobra inspiracja i ilustracja tezy, że warto zacząć od siebie. Czasami lepiej robić dużo drobnych rzeczy, które sumują się do czegoś wielkiego.

Mamy nadzieję, że jednym z tych drobnych kroków w dobrym kierunku będzie ten raport i wnioski, jakie wyciągną z niego czytelnicy. Życzę zatem owocnej lektury. – Andrzej Antoń, współzałożyciel Blue MediaCzego dowiadujemy się z badania?

  • Już co druga osoba uznaje sytuację ekologiczną świata za złą i wymagającą natychmiastowych działań.
  • Trzy czwarte badanych zgadza się, że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym.
  • Większość respondentów poprawnie identyfikuje przyczyny pogarszania się stanu środowiska i, podobnie jak naukowcy, mówi o nadmiernej produkcji śmieci i odpadów oraz emisji spalin i gazów cieplarnianych.
  • 81% badanych uważa, że zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód oraz niedobory wody i susze są groźne dla życia naszego i przyszłych pokoleń.
  • Aż 96 proc. z nas wie, jak segregować śmieci i zdecydowana większość to robi.
  • Tylko 40 proc. gotowych jest płacić więcej za ekologiczne produkty, a dla co czwartej osoby samochód jest wciąż jedynym środkiem lokomocji.


Badania pokazują, że jedna batalia została wygrana: większość osób podziela naukowy konsensus w sprawie ludzkich źródeł kryzysu klimatycznego i zagrożeń, jakie to za sobą niesie. Tu trend jest stały i pozytywny. Nadal jednak trzeba toczyć kolejne bitwy, także te edukacyjne. Na przykład uświadamiać ludziom, że negatywny wpływ USA i Europy na środowisko jest nie mniejszy, a nawet większy niż wpływ Chin, jeśli weźmiemy pod uwagę całą historię emisji gazów cieplarnianych. Odpowiedzialność jest wspólna i wspólne muszą być też rozwiązania.

– Tomasz S. Markiewka,
filozof, publicysta, autor książki “Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o klimat”Badanie pokazuje, jak nierównomiernie zmieniają się nasze postawy ekologiczne w pandemii Covid-19. Nieznacznie wzrósł optymizm dotyczący przyszłości, jednak wysoka świadomość ekologiczna to głównie atrybut kobiet i osób starszych. Co więcej, szczegółowe wyniki wskazują na bardzo duże spadki użytkowników komunikacji publicznej oraz osób przekonanych o szkodliwości samochodu. Nasz optymizm jest więc wyrazem myślenia życzeniowego.

– Przemysław Sadura,
socjolog, wykładowca UW, kurator Instytutu Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej

Pobierz bezpłatnie

Raport "Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2021"

Przeczytaj także:

Raport

Uczciwi, choć zapominalscy

40% Polaków zapomina o zapłaceniu rachunków

16.12.2022 Czytaj więcej

Raport

Ile czasu zajmują nam rachunki?

Badania pokazują, że przeciętne polskie gospodarstwo domowe płaci osiem rachunków miesięcznie.

09.12.2022 Czytaj więcej

Raport

Finanse Polaków w czasach postpandemicznych. Edycja 2022

Wiele sfer codziennego życia przeniosło się do internetu. Zdalnie pracujemy, uczymy się, załatwiamy sprawy urzędowe, korzystamy z rozrywki online (np. serwisów

10.10.2022 Czytaj więcej