Potrzebujesz potwierdzić dane klienta? Sprawdź, jak to zrobić szybko i bezpiecznie

#weryfikacja #eID #przelew weryfikacyjny #weryfikacja online #weryfikacja AIS

04.01.2024
Udostępnij:

W dobie rosnącej liczby transakcji online, potwierdzenie poprawności i prawdziwości danych deklarowanych przez klientów stało się ważnym zagadnieniem dla wielu branż. Firmy, takie jak Autopay, odpowiadają na te wyzwania, oferując innowacyjne i bezpieczne metody weryfikacji, które zapewniają ochronę danych osobowych i minimalizują ryzyko oszustw.

Przyjrzymy się bliżej tym metodom i ich zastosowaniom, aby zrozumieć, jak mogą one przyczynić się do efektywniejszej i bezpieczniejszej obsługi klienta.


Przelew weryfikacyjny


Przelew weryfikacyjny to metoda stosowana głównie przez firmy i instytucje finansowe do potwierdzania poprawności i prawidłowości danych zadeklarowanych przez osobę, która chce skorzystać z produktów lub usług finansowych. Metoda ta polega na wykonaniu przez klienta przelewu na symboliczną kwotę, na przykład 1 zł. Dzięki temu przelewowi, instytucja jest w stanie zweryfikować dane klienta, takie jak imię, nazwisko, adres, oraz numer IBAN konta bankowego.

Przelew weryfikacyjny jest częścią szerszego systemu automatyzacji procesów weryfikacyjnych, który może być stosowany w różnych branżach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i różnorodnych metod weryfikacji, takich jak analiza wpływów na rachunek bankowy, porównanie danych z rachunku z danymi pochodzącymi z biur informacji gospodarczej, czy ocena historii kredytowej, firmy mogą szybko i skutecznie oceniać wiarygodność swoich klientów.

Taki przelew często jest stosowany w sytuacjach, gdy klient ubiega się o kredyt, płatność odroczoną, czy chce skorzystać z oferty finansowej. Jest to rozwiązanie wygodne zarówno dla klientów, jak i dla firm, ponieważ umożliwia szybką i bezpieczną weryfikację danych bez konieczności fizycznego stawiania się w placówce czy przesyłania dodatkowych dokumentów.


Weryfikacja z użyciem bankowości internetowej (AIS)


Weryfikacja z użyciem bankowości internetowej (AIS – Account Information Service) jest metodą weryfikacji danych podawanych przez klienta, która wykorzystuje dane dostępne w systemach bankowości internetowej. Jest to rozwiązanie wprowadzone przez unijną dyrektywę PSD2, które znacząco przyspiesza i ułatwia proces weryfikacji tożsamości.

W praktyce, klient ubiegający się o usługę, na przykład kredyt lub płatność odroczoną online, może zweryfikować swoją tożsamość logując się do swojej bankowości elektronicznej. W ramach tego procesu klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych do licencjonowanej instytucji płatniczej, która następnie przeprowadza weryfikację. Dane, które mogą zostać w ten sposób potwierdzone, to między innymi imię i nazwisko, adres, numer IBAN.

Kluczowymi zaletami tego rozwiązania są szybkość weryfikacji (w czasie rzeczywistym) oraz wygoda dla klienta. Nie wymaga ono od klienta dostarczania dodatkowych dokumentów czy wizyty w placówce – cały proces odbywa się zdalnie i elektronicznie. Dodatkowo, metoda ta umożliwia również firmom zdalną ocenę wiarygodności klienta na podstawie analizy wpływów na jego rachunek bankowy i innych danych dostępnych w systemach bankowości internetowej.


Potwierdzenie tożsamości z eID


Potwierdzenie tożsamości z użyciem eID (elektronicznej identyfikacji) jest nowoczesną metodą weryfikacji tożsamości, która polega na wykorzystaniu elektronicznych środków identyfikacji. EID może przybierać różne formy, takie jak elektroniczne dowody osobiste, karty z czipem, aplikacje mobilne, czy inne cyfrowe środki identyfikacji. Metoda ta umożliwia szybką i bezpieczną weryfikację tożsamości użytkownika w 100% online.

Podczas procesu potwierdzania tożsamości z eID, klient wykorzystuje swoje urządzenie elektroniczne lub aplikację do zalogowania się i przekazania danych identyfikacyjnych do usługodawcy. Na przykład, w przypadku e-dowodu, proces może polegać na skorzystaniu z aplikacji mobilnej, która komunikuje się z czipem w e-dokumencie i przesyła niezbędne dane, takie jak imię, nazwisko, PESEL, do usługodawcy w celu weryfikacji.

Główną zaletą potwierdzenia tożsamości z eID jest szybkość i wysoki poziom bezpieczeństwa. Dane są chronione zaawansowanymi technologiami szyfrowania, co znacznie ogranicza ryzyko ich kradzieży czy manipulacji. Dodatkowo, proces ten jest wygodny i szybki dla użytkowników, ponieważ eliminuje konieczność fizycznego dostarczania dokumentów czy długotrwałych procedur weryfikacyjnych.

Potwierdzenie tożsamości z eID jest szeroko stosowane w wielu branżach, w tym w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym i usług publicznych. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy klient chce szybko skorzystać z oferty, na przykład przejść z karty pre-paid na abonament telefoniczny czy zarejestrować dodatkową kartę SIM, bez konieczności wizyty w placówce.


Weryfikacja dowodu tożsamości (OCR)


Weryfikacja dowodu tożsamości przy użyciu technologii OCR (Optical Character Recognition) jest zaawansowanym procesem automatycznego rozpoznawania tekstu z obrazów dokumentów tożsamości, takich jak dowody osobiste, paszporty, czy prawo jazdy. Metoda ta pozwala na szybkie i efektywne wyodrębnienie i analizę danych zawartych w dokumentach, co jest szczególnie przydatne w procesach weryfikacji tożsamości klientów.

Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się od zeskanowania lub zrobienia zdjęcia dokumentu tożsamości. Następnie, za pomocą technologii OCR, system analizuje obraz i zbiera z niego tekstowe informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów, OCR jest w stanie dokładnie rozpoznać i przetworzyć informacje, nawet jeśli obraz jest nieco zniekształcony lub ma niską jakość.

Kluczową zaletą wykorzystania technologii OCR w weryfikacji dowodu tożsamości jest znaczne przyspieszenie procesu oraz eliminacja błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych. Pozwala to na bardziej efektywną i bezbłędną weryfikację, co jest szczególnie ważne w branżach wymagających wysokiego stopnia pewności co do tożsamości klientów, takich jak sektor bankowy, finansowy, czy usługi telekomunikacyjne.

Dodatkowo, metoda ta zwiększa bezpieczeństwo procesów weryfikacji, ograniczając ryzyko oszustw i fałszerstw, dzięki możliwości łatwego porównania pobranych danych z innymi bazami danych i systemami weryfikacyjnymi.

Należy jednak pamiętać, że skuteczność technologii OCR może być ograniczona w przypadku bardzo niskiej jakości obrazów lub gdy dokument jest uszkodzony. W takich sytuacjach, może być konieczna interwencja do zweryfikowania i poprawienia danych.


Fotoweryfikacja


Fotoweryfikacja to proces weryfikacji tożsamości, który polega na porównaniu zdjęcia osoby z obrazem przedstawionym na oficjalnym dokumencie tożsamości, takim jak dowód osobisty lub paszport. Metoda ta jest często stosowana w procesach online, gdzie wymagane jest potwierdzenie tożsamości użytkownika, na przykład przy otwieraniu konta bankowego online, rejestracji w serwisach wymagających weryfikacji, czy przy zakupach wymagających potwierdzenia wieku.

Proces fotoweryfikacji zazwyczaj wymaga od użytkownika wykonania zdjęcia swojego dokumentu tożsamości oraz zdjęcia typu selfie. Następnie, za pomocą zaawansowanych algorytmów analizy obrazu i technologii rozpoznawania twarzy, system porównuje zdjęcie z dokumentem tożsamości. Algorytmy te są w stanie sprawdzić, czy osoba przedstawiona na zdjęciu selfie jest tą samą osobą, która znajduje się na dokumencie tożsamości.

Kluczowe zalety fotoweryfikacji to:

  • Metoda ta znacząco utrudnia oszustwa i kradzież tożsamości, ponieważ wymaga fizycznej obecności osoby ubiegającej się o weryfikację.

  • Proces jest zautomatyzowany i może być zakończony w ciągu kilku minut.

  • Użytkownik nie musi fizycznie stawiać się w placówce, aby potwierdzić swoją tożsamość.


Narzędzia scoringowe


Narzędzia scoringowe oferowane przez Autopay są zaawansowanymi rozwiązaniami służącymi do automatycznej weryfikacji klientów, szczególnie w zakresie ich zdolności kredytowej. Te systemy pozwalają na szybką i efektywną ocenę potencjalnych klientów, co jest kluczowe dla firm oferujących różnego rodzaju usługi finansowe.

Korzystając z narzędzi scoringowych, firmy mają możliwość automatycznego odpytania baz danych, takich jak BIG Infomonitor, co umożliwia uzyskanie istotnych informacji o kliencie, w tym o jego zdolności kredytowej. Dzięki temu proces podejmowania decyzji o przyznaniu usługi lub produktu staje się znacznie szybszy i bardziej efektywny.

Narzędzia te charakteryzują się dużą elastycznością, co pozwala na ich dostosowanie do specyficznych potrzeb danej firmy. Mogą być one konfigurowane tak, aby zaciągały tylko te dane, które są niezbędne do podjęcia odpowiedniej decyzji.

Korzystanie z narzędzi scoringowych przynosi korzyści zarówno firmom, jak i ich klientom. Firmy mogą szybko weryfikować potencjalnych klientów, co przekłada się na większe oszczędności. Z kolei klienci mogą sprawnie przejść przez proces weryfikacyjny i szybko uzyskać dostęp do interesujących ich produktów lub usług.

Przeczytaj także:

Fintech

Rola analityki predykcyjnej w optymalizacji procesów płatniczych

Sprawdź, jak analityka predykcyjna zmienia branżę fintech, zwiększając efektywność procesów płatniczych, redukując koszty i poprawiając zadowolenie klientów.

21.06.2024 Czytaj więcej

Fintech

Korzyści z cloud connectivity dla akceptantów płatności

Przyjmujesz płatności? Zobacz, jak chmura może wspierać rozwój Twojego biznesu, zapewniając skalowalność, bezpieczeństwo i optymalizację procesów płatniczych.

14.06.2024 Czytaj więcej

Fintech

Udoskonalanie procesu płatności. Rola rekoncyliacji w Twojej firmie

Efektywna rekoncyliacja wspiera przejrzystość i optymalizację finansów w firmie. Sprawdź, jak automatyzacja i AI mogą usprawnić zarządzanie płatnościami.

07.06.2024 Czytaj więcej