Sztuczna inteligencja w fintech – możliwości i wykorzystanie

#fintech #sztuczna inteligencja #AI

27.10.2023
Udostępnij:

W świecie finansów, gdzie błyskawiczna analiza danych i precyzyjne prognozy stanowią klucz do sukcesu, sztuczna inteligencja (SI) nieuchronnie stała się istotnym narzędziem dla firm fintech. Przedstawimy poniżej najważniejsze obszary zastosowań SI w branży finansowej.


Analiza ryzyka kredytowego


Tradycyjne metody oceny zdolności kredytowej bazują na historycznych danych finansowych i statycznych modelach oceny ryzyka. Sztuczna inteligencja, korzystając z algorytmów uczenia maszynowego, pozwala na dynamiczną analizę szerokiego zakresu danych – zarówno strukturyzowanych, jak i nieskategoryzowanych. W rezultacie, instytucje finansowe są w stanie precyzyjniej przewidywać potencjalne niewypłacalności, biorąc pod uwagę zmienne behawioralne oraz inne niestandardowe wskaźniki ryzyka.

AI może przyspieszyć procesy decyzyjne, takie jak zatwierdzanie kredytów, poprzez automatyczne oceny aplikacji na podstawie predefiniowanych kryteriów oraz dynamiczną adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.


Automatyzacja obsługi klienta


Chatboty i wirtualni asystenci oparte na SI zrewolucjonizowały obsługę klienta w sektorze finansowym. Są w stanie obsługiwać tysiące zapytań jednocześnie, dostarczając błyskawicznych odpowiedzi i rozwiązania dla klientów. Ponadto, ciągły rozwój w oparciu o napływające dane pozwala na ulepszanie jakości odpowiedzi.

Chatboty Są już powszechnie używane przez instytucje finansowe do obsługi podstawowych zapytań klientów. Ich główną zaletą jest dostępność 24/7 oraz zdolność do szybkiego przetwarzania dużej ilości informacji.


Personalizacja usług


Współczesny konsument oczekuje spersonalizowanych usług, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Sztuczna inteligencja, analizując dane transakcyjne, historię zakupów czy nawyki finansowe, pozwala instytucjom finansowym na tworzenie spersonalizowanych ofert produktów czy usług, maksymalizując tym samym satysfakcję klienta oraz efektywność sprzedaży.

Personalizacja oparta na AI to klucz do tworzenia lepszego doświadczenia dla klienta, które jest jednocześnie efektywne i zgodne z regulacjami. Tak jak platformy e-commerce rekomendują produkty na podstawie zachowań użytkowników, fintech może dostosowywać swoje oferty do indywidualnych potrzeb klienta, analizując dane transakcyjne, historię kredytową i inne istotne informacje. Inwestorzy korzystający z doradców opartych na AI mogą liczyć na optymalizację swojego portfela inwestycyjnego w czasie rzeczywistym, uwzględniając dynamiczne warunki rynkowe.


Zarządzanie inwestycjami


Zastosowania SI w zarządzaniu aktywam to kolejny obszar, gdzie zaawansowane modele predykcyjne i analiza dużych zbiorów danych odgrywają kluczową rolę. Algorytmy oparte na SI są w stanie w czasie rzeczywistym analizować rynki, przewidywać fluktuacje cen i automatycznie dostosowywać strategie inwestycyjne.


Zagrożenia wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji w fintech


W dynamicznie rozwijającej się branży fintech, sztuczna inteligencja stała się nieodzowną siłą napędową innowacji. Niemniej jednak, wraz z postępem technologicznym, firmy zaczęły dostrzegać wyzwania stojące przed nimi. Prywatność i ochrona danych klientów stawiane są na pierwszym miejscu, ponieważ AI, bazując na ogromnych zbiorach danych, może nieumyślnie naruszyć poufność informacji. Równocześnie, brak transparentności w działaniu skomplikowanych modeli AI oraz potencjalne uprzedzenia algorytmiczne stawiają pod znakiem zapytania etykę i sprawiedliwość decyzji podejmowanych przez maszyny.

Kolejnym obszarem obaw jest bezpieczeństwo. W miarę jak fintech polega coraz bardziej na AI, rośnie ryzyko ataków cybernetycznych, które mogą manipulować czy też kompromitować algorytmy. Zawodność technologii, choć rzadsza, również budzi niepokój; nawet najbardziej zaawansowane systemy nie są wolne od błędów, a finansowe konsekwencje takich błędów mogą być znaczące. W tym kontekście pojawia się również kwestia odpowiedzialności: kto ponosi winę za błędne działania maszyny? Czy to twórcy algorytmu, firma fintech, czy może sam system? W dodatku, w środowisku, w którym regulacje stają się coraz bardziej rygorystyczne, dostosowanie się do nowych przepisów oraz dbałość o zgodność stają się kluczowe. Tymczasem, w cieniu technologicznego postępu, pojawia się również ludzki aspekt: obawy związane z zastępowaniem ludzi przez maszyny oraz potencjalna utrata krytycznego myślenia w zależności od technologii.


Podsumowanie


Ewolucja technologii sztucznej inteligencji w sektorze finansowym jest nieuchronna i przynosi znaczące korzyści zarówno dla dostawców usług, jak i dla klientów. W miarę rozwoju technologii i gromadzenia się danych sektor ten będzie nadal dążyć do wykorzystania AI w celu optymalizacji procesów, zwiększenia efektywności i dostarczenia lepszych usług klientom.


Niezawodne płatności internetowe dla firm

Wybierz płatności Autopay i rozwijaj swój biznes

Zacznij pobierać płatności

Przeczytaj także:

Fintech

Nowe technologie i ich wykorzystanie w bankowości: przemiany i możliwości

Przyjrzyjmy się jak nowe technologie, w tym bankowość mobilna, przekształcają sektor bankowy, oferując klientom banków zupełnie nowe możliwości.

24.11.2023 Czytaj więcej

Fintech

Innowacyjne usługi bankowe – płatności natychmiastowe

Chcesz podnieść jakość świadczonych usług? Innowacyjne usługi bankowe, w tym BlueCash, poprawiają doświadczenia zakupowe klientów i przynoszą szereg korzyści.

10.11.2023 Czytaj więcej

Fintech

RegTech. Jak technologie pomagają w zapewnieniu zgodności z przepisami finansowymi

Rolą RegTech jest m.in. usprawnienie wymiany danych między dostawcami usług finansowych i nadzorującymi je organami państwowymi. Dowiedz się więcej.

20.10.2023 Czytaj więcej