Dzień wolności od rachunków

#płatności za rachunki #finanse #Dzień Wolności od Rachunki

Udostępnij:

Na 31 marca przypada Dzień wolności od rachunków. Od tego momentu Polacy zaczynają zarabiać na inne potrzeby.

Na ostatni dzień marca przypada w Polsce Dzień Wolności od Rachunków. To symboliczny moment w roku, od którego przestajemy przeznaczać nasze dochody na stałe opłaty, a zaczynamy zarabiać na inne potrzeby – wynika z wyliczeń Blue Media, operatora płatności internetowych.

Rachunki – stałe wydatki na utrzymanie domu, takie jak prąd, gaz, woda, czynsz, inne opłaty eksploatacyjne oraz telekomunikacja - stanowią średnio 25 proc.[i] miesięcznych rozporządzalnych wydatków gospodarstw domowych, wynika z danych GUS. To oznacza, że musimy pracować trzy pełne miesiące, by móc je opłacić.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę, czyli suma bieżących dochodów ze wszystkich źródeł pomniejszona o podatki i składki na ubezpieczenia, wynosi w Polsce 1 340 zł [ii]. Trzyosobowa rodzina dysponująca miesięcznymi dochodami na poziomie 4 020 zł, wydaje zatem na stałe opłaty niewiele ponad 1 000 zł.

Dane GUS potwierdzają wyniki ubiegłorocznego badania TNS dla Krajowego Rejestru Długów,[iii] według którego statystyczna polska rodzina płaci co miesiąc rachunki na łączną kwotę 920 złotych.

Jak Polacy płacą rachunki?

Z badania przeprowadzonego przez Blue Media[iv] wynika, że Polacy opłacają najczęściej 5-6 rachunków miesięcznie – tyle regularnych opłat deklaruje 40 proc. badanych. Co czwarty opłaca 3-4 rachunki, a co dziesiąty 7-8 rachunków.

Z tego samego badania Blue Media wynika, że płacenie rachunków należy do raczej nielubianych czynności. Większość Polaków stara się płacić jej odpowiednio wcześniej. 44 proc. wybiera sobie konkretną datę i wszystkie rachunki opłaca raz w miesiącu, a 15 proc. badanych opłaca rachunki zaraz po ich otrzymaniu. Rachunki na ostatnią chwilę, czyli kiedy zapada termin ważności ich płatności, opłaca 36 proc. respondentów. Niestety, często zdarza się, że o płaceniu rachunków zwyczajnie zapominamy, do czego przyznaje się aż 40% z nas.

- Aby oszczędzić czas, Polacy coraz częściej rezygnują z płacenia rachunków na poczcie lub w banku na rzecz płatności internetowych. Robi tak już dwie trzecie badanych – wyjaśnia Anna Maraś, ekspertka Blue Media. - Co ciekawe, płacenie przez internet sprzyja płaceniu w terminie. Wynika to oczywiście z wygody.

Co poza rachunkami?

Według danych GUS, największą pozycję w budżecie domowym, po uregulowaniu rachunków, stanowią wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe - 24,4 proc. Kolejną dużą pozycją w budżecie jest transport, który stanowi średnio 9,2 proc. wydatków polskich gospodarstw domowych. Prawie 5 proc. budżetu domowego pochłania wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego.[i] Wg danych GUS, na podstawie badania „Budżety gospodarstw domowych w 2014 r.”

[ii] Wg danych GUS, na podstawie badania „Budżety gospodarstw domowych w 2014 r.”

[iii] Na podstawie danych „Portfel statystycznego Polaka – skąd się biorą długi”. Badanie zostało przeprowadzone przez TNS Polska dla KRD w styczniu 2015 roku oraz w marcu 2015 roku.

[iv] Badanie zostało przeprowadzone przez ICAN Reaserch na zlecenie Blue Media. Pełne wyniki badania: http://www.bluemedia.pl/pressroom/informacje-praso...

Przeczytaj także:

Artykuł

Czym jest Account Based Marketing i czy warto z niego korzystać?

Dowiedz się na czym poleca strategia marketingowa ABM, w jaki sposób można ją wprowdzić w firmie i jakie można dzięki niej osiągnąć korzyści.

22.09.2023 Czytaj więcej

Artykuł

Ubezpieczenia turystyczne i komunikacyjne już dostępne w Autopay

Korzystający z aplikacji Autopay mogą teraz w prosty sposób nabyć polisę ubezpieczeniową, a także skorzystać z pomocy w sytuacjach awaryjnych podczas podróży.

18.09.2023 Czytaj więcej

Raport

Polacy coraz częściej odkładają pieniądze na realizację marzeń [RAPORT AUTOPAY]

Prawie 70 proc. Polek i Polaków deklaruje oszczędzanie pieniędzy, z czego ponad połowa z myślą o zabezpieczeniu przyszłości. Prawie jedna czwarta inwestuje.

12.09.2023 Czytaj więcej