Sprzedajesz na Allegro, Amazon lub OLX? Sprawdź, o co chodzi z wykazem sprzedawców i innymi zmianami w prawie

#ecommerce #prawo

10.07.2023
Udostępnij:

Od 1 maja 2023 roku na portale pośredniczące w sprzedaży, takie jak Allegro, OLX, czy Vinted został nałożony nowy obowiązek sporządzania wykazu sprzedawców. Osoby i firmy, które tam sprzedają muszą mieć świadomość, że urząd skarbowy wkrótce się o tym dowie.

Zmiany mają na celu dostosowanie się do unijnej dyrektywy DAC7 dotyczącej e-handlu oraz najmu lokali mieszkalnych, miejsc parkingowych, samochodów i innych środków transportu. Nowe przepisy wprowadzają również opodatkowanie niektórych transakcji dotyczących sprzedaży przedmiotów używanych.

Głównym celem tych przepisów jest dostarczenie państwom członkowskim Unii Europejskiej narzędzia do pozyskiwania informacji dotyczących transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem platform cyfrowych, takich jak strony internetowe i aplikacje mobilne. Mają też na celu zwalczanie unikania płacenia podatków oraz wykorzystywania luk prawnych w procesach rozliczeniowych.

Wprowadzenie tych przepisów ma umożliwić organom podatkowym zdobycie bardziej kompleksowych danych na temat transakcji dokonywanych przez platformy cyfrowe. Uzyskane informacje pomogą organom podatkowym w podejmowaniu działań mających na celu egzekwowanie obowiązków podatkowych i zapewnienie uczciwej konkurencji w sektorze cyfrowym.


Czym jest rejestr sprzedawców?

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia rejestru sprzedawców przez platformy e-commerce, takie jak na przykład Allegro. Rejestr ten będzie zawierał informacje o kwotach dokonywanych przez nich transakcji. Celem tego obowiązku jest monitorowanie dochodów uzyskiwanych przez sprzedających oraz weryfikacja, czy są oni zobowiązani do opłacania podatków. Dzięki temu administracja skarbowa będzie mogła kontrolować aktywność sprzedawców na portalach i sprawdzać, czy nie prowadzą działalności bez rejestracji.


Na czym polega obowiązek raportowania?

Właściciele e-sklepów będą zobowiązani do przekazywania raportów dotyczących sprzedaży. Pierwszy coroczny raport będzie musiał zostać przesłany w styczniu 2024 roku. Ponadto, na żądanie dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej przedsiębiorcy będą musieli dostarczać raporty na bieżąco. Wprowadzenie tego obowiązku ma na celu umożliwienie skuteczniejszego monitorowania dochodów oraz skuteczniejszą kontrolę podatkową. Projekt zmian jest natomiast jeszcze na etapie konsultowania i opiniowania i nie wiadomo jakie będzie jego ostateczne brzmienie.


Wyłączenia z obowiązku raportowania

Warto zauważyć, że nie wszyscy sprzedawcy będą objęci tym obowiązkiem. Według Ministerstwa Finansów, sprzedawcy, którzy w okresie sprawozdawczym wynoszącym rok zawarli mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów lub których łączny przychód ze sprzedaży nie przekroczył 2 tys. euro, nie będą podlegać obowiązkowi raportowania. Ten wyjątek ma na celu wykluczenie okazjonalnych sprzedaży, które najczęściej dotyczą prywatnych przedmiotów, takich jak ubrania czy książki.


Podatek od sprzedaży przedmiotów używanych

Zgodnie z nowymi przepisami, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będą musiały odprowadzać podatek od sprzedaży przedmiotów używanych, jeśli ich łączna wartość sprzedaży przekroczy określony limit.

Przepisy nakładają na sprzedawcę nieprowadzącego działalności gospodarczej obowiązek zapłacenia podatku, jeśli cena zbytu takiego produktu jest wyższa niż cena zakupu, a transakcja nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia jego zakupu przez sprzedawcę.

Dokładne zasady dotyczące tego podatku oraz wysokość limitu będą określone w ustawie podatkowej. Podatek będzie miał na celu zwiększenie dochodów państwa z obrotu towarami używanymi i dostosowanie się do unijnych wymogów.


Kary za niedopełnienie obowiązków

Należy zaznaczyć, że niewłaściwe przestrzeganie nowych przepisów oraz nieprzekazywanie wymaganych raportów może skutkować nałożeniem kar finansowych przez organy podatkowe. Wysokość kar będzie uzależniona od stopnia naruszenia przepisów oraz wartości nieprawidłowości. Dlatego ważne jest, aby właściciele sklepów internetowych świadomie przestrzegali nowych regulacji i regularnie przekazywali wymagane raporty.


Podsumowanie

Wprowadzenie nowego obowiązku raportowania sprzedaży w internecie oraz podatku od sprzedaży przedmiotów używanych ma na celu zwiększenie kontroli podatkowej nad sprzedawcami internetowymi i uregulowanie rynku e-commerce.

Osoby sprzedające w internecie muszą być świadome tych zmian i dostosować się do nowych wymogów, przekazując odpowiednie raporty i ewentualnie odprowadzając podatek od sprzedaży przedmiotów używanych, jeśli spełniają określone kryteria. Nieprzestrzeganie tych regulacji może skutkować nałożeniem kar finansowych przez organy podatkowe.


Chcesz podnieść konwersję w swoim sklepie?

Uruchom bramkę płatniczą Autopay

Zacznij pobierać płatności

Przeczytaj także:

Artykuł

Płatności kartą jednym kliknięciem dostępne w Autopay dzięki współpracy z Mastercard

Płatności kartą jednym kliknięciem dostępne w Autopay dzięki współpracy z Mastercard

12.06.2024 Czytaj więcej

Raport

Bieżące wydatki drenują kieszenie Polaków. Jak oceniamy swoją sytuację finansową i mieszkaniową? [RAPORT AUTOPAY]

Mimo spadku inflacji Polki i Polacy wciąż mocno trzymają się za portfele. W ostatnim czasie po oszczędności musiała sięgnąć niemal połowa badanych.

05.06.2024 Czytaj więcej

Artykuł

Autopay podpisuje Kartę Różnorodności

Autopay podpisuje Kartę Różnorodności

28.05.2024 Czytaj więcej