Czy jesteśmy gotowi płacić więcej za ekologiczne rzeczy? [BADANIE]

20.07.2022
Udostępnij:

“Każdy człowiek” to jedna z trzech najczęściej wskazywanych grup ponoszących odpowiedzialność za podejmowanie działań uzdrawiających sytuację klimatyczną świata. Z raportu Blue Media “Postawy ekologiczne Polek i Polaków” wynika jednak, że za eko rozwiązania badani nie chcą płacić więcej.

82 proc. respondentów uważa, że to przede wszystkim rządy państw powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za podejmowanie działań naprawczych. Niewiele mniej wskazuje na polityków (80 proc.) i zwykłych Kowalskich (79 proc. ). Zaprezentowane dane uwidaczniają wzrost świadomości w porównaniu do lat ubiegłych. Niezależnie jednak od oczekiwań społecznych zmiany dzieją się na poziomie konkretnego człowieka i jego zachowań. My wszyscy, możemy sami kształtować postawy ekologiczne w swoim otoczeniu.

Powściągliwy eko-entuzjazm

Troska o środowisko naturalne to tak naprawdę wypadkowa wielu podejmowanych codziennie aktywności. Badanie Blue Media “Postawy ekologiczne Polek i Polaków” wskazuje jednak stonowanie w obszarze konkretnych zachowań i decyzji zakupowych.

W sposób widoczny zmalał odsetek osób gotowych więcej płacić za produkty w ekologicznych opakowaniach (innych niż plastikowe) z 40 proc. w 2021 do 31 proc. dzisiaj. Jest to prawdopodobnie efekt niepewności związanej z sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych i wzrostu cen w sklepach. Konsumenci szukając oszczędności mają mniejszą gotowość do ponoszenia wyższej opłaty za opakowanie. Szczególnie dotyczy to mężczyzn oraz osób młodszych.

Osiem na dziesięć badanych osób byłoby w stanie zrezygnować z kupowania napojów w butelkach plastikowych na rzecz tych w szklanych opakowaniach wymiennych, gdyby system ich odbioru był wygodny dla klienta. To o 5 punktów proc. mniej niż rok temu. Ostatnie 12 miesięcy nie przyniosły nowych udogodnień w tym obszarze, stąd prawdopodobnie taki wyniki. Największą skłonność do rezygnacji z kupowania napojów w opakowaniach plastikowych wykazują kobiety oraz osoby z najstarszej grupy wiekowej.

Dwie trzecie Polek i Polaków byłoby skłonnych do kupowania produktów spożywczych i kosmetyków we własnych opakowaniach wielokrotnego użytku. Przeciwnego zdania jest jedynie dziesięć procent badanych. Respondenci, w tym przypadku, nie byli pytani o ewentualne wyższe koszty z tym związane. Warto zauważyć, że wskaźniki te nie zmieniają się od roku 2020. Z jednej strony cieszy tak wysoki udział osób gotowych do takiej formuły zakupów - z drugiej jednak niepokoi, że na przestrzeni dwóch lat nie udało się spopularyzować i zwiększyć tej deklaratywności. Media donosiły o kolejnych punktach np. zakupu kosmetyków i środków chemicznych do własnych opakowań - jednak nadal jest to obszar do zagospodarowania zarówno konkretnym działaniem, jak i edukacją.

Proces naprawczy

Co zatem robią Kowalscy, by zadbać o poprawę warunków klimatycznych? W 2022 roku daje się zauważyć wzrost zakresu aktywnych działań proekologicznych Polek i Polaków. Niewątpliwie świadczy to o postępie w zakresie ogólnej świadomości.

Wszystkie proekologiczne działania wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Osiem na dziesięć badanych osób deklaruje, że segreguje śmieci, 71 proc. osób oszczędza wodę, 70 proc. korzysta z toreb i opakowań wielokrotnego użytku, 67 proc. oszczędza prąd, 49 proc. przyznaje się do zmniejszenia konsumpcji w zakresie nabywania rzeczy i ubrań. Najwięcej eko aktywnych postaw prezentują kobiety, osoby starsze i zamieszkujący miasto.

Badanie “Postawy ekologiczne Polek i Polaków” przeprowadzono w kwietniu 2022 na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 1037 osób.

Przeczytaj także:

Raport

Nawyki ekologiczne Polaków to troska o środowisko czy własny portfel? [BADANIE]

Czasy wysokiej inflacji wydają się wpływać na przyzwyczajenia Polaków. Ponad 84 proc. badanych deklaruje, że segreguje śmieci. Stopniowy wzrost notują też skłonności do oszczędzania wody, prądu oraz ograniczania konsumpcji - wynika z badania “Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2023” zrealizowanego przez Autopay.

16.11.2023 Czytaj więcej

Raport

Polacy nadal przekonani do ochrony klimatu i przyrody, ale zielony sceptycyzm powoli narasta [BADANIE]

Chociaż większość osób w Polsce zgadza się ze stanowiskiem nauki na temat zmian klimatu i uważa, że sytuacja ekologiczna świata jest zła, to w ostatnich latach o połowę zwiększyła się grupa dystansująca się od zielonych narracji. Doświadczeni pandemią i inflacją nadal chcemy czystej energii i czystej przyrody, ale już niekoniecznie związanych tym wyrzeczeń.

11.10.2023 Czytaj więcej

Raport

Uczciwi, choć zapominalscy

40% Polaków zapomina o zapłaceniu rachunków

16.12.2022 Czytaj więcej