Ekologiczny zapał nieco przygasa [BADANIE]

06.07.2022
Udostępnij:

Prawie połowa Polaków przyznaje, że sytuacja ekologiczna na świecie jest zła i konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu jej poprawy. Co trzeci Polak w zasadzie nie wie, co myśleć o zmianach klimatu i innych zagadnieniach środowiskowych - wynika z cyklicznego badania “Postawy ekologiczne Polek i Polaków” przeprowadzonego dla Blue Media.

- O ile stosunek Polek i Polaków do doniesień na temat kryzysu klimatycznego, na przestrzeni ostatnich trzech lat nie zmienił się znacząco - 74 proc. Polaków uważa, że kryzys klimatyczny jest realnym zagrożeniem - to widać już różnice w kwestii indywidualnie podejmowanych działań..

- Rośnie odsetek osób, które twierdzą, że aby uzdrowić sytuację ekologiczną świata należy przede wszystkim wyraźnie ograniczyć konsumpcję dóbr oraz zużycie prądu.

W ostatnich latach aktywizm ekologiczny wszedł do głównego nurtu debaty publicznej. Środowiska promujące działania na rzecz planety proponują szereg różnorodnych akcji, począwszy od strajków klimatycznych, przez inicjowanie indywidualnej eko-aktywności obywateli, po lokalne i globalne konferencje z udziałem światowych liderów. Poprawa sytuacji klimatycznej stała się ważnym tematem publicznych debat, także w Polsce.

45 proc. badanych uważa, że sytuacja ekologiczna jest zła i należy podjąć natychmiastowe działania naprawcze. Odsetek tych osób zmniejszył się jednak w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrósł za to udział osób przyznających, że nie wie do końca, gdzie leży prawda. W tej grupie znajduje się już co trzeci respondent.

Poparcie dla działań pro-eko a wyższe ceny

Działania na rzecz środowiska są ściśle powiązane z ogólnym zaangażowaniem społecznym, ekonomicznym i politycznym społeczeństwa. Wpływ bieżących wydarzeń na świecie, m.in. pandemii i wojny w Ukrainie, widać w tegorocznej edycji badania Blue Media “Postawy ekologiczne Polek i Polaków”.

Z 71 do 64 proc. stopniało w ciągu roku grono osób uznających, że ludzie nie robią wystarczająco dużo, by dbać o środowisko. Odsetek osób, które twierdzą, że podejmowane są odpowiednie działania dla dobra planety utrzymuje się od dwóch lat na zbliżonym poziomie (ok. 10 proc.). Jedna czwarta Polaków wciąż nie ma w tym temacie wyrobionego poglądu.

Jako najważniejsze działania pro-środowiskowe Polacy wskazali segregację śmieci i recykling oraz ograniczenie używania plastikowych opakowań. Zauważyć jednak trzeba, że poparcie dla tych najpopularniejszych do tej pory działań nieco spadło w ciągu roku. Wzrósł natomiast odsetek osób opowiadających się za ograniczeniem konsumpcji czy oszczędnością zużycia prądu, co wydaje się mieć bezpośredni związek z wysoką inflacją i wzrostem cen.

Odpowiedzialna konsumpcja i aktywizm społeczny

Na poziomie deklaracji coraz więcej osób uważa, że dba o środowisko bardziej niż w czasach przed pandemią, i podejmuje więcej działań proekologicznych. Osiem na dziesięć osób segreguje śmieci, a 70 proc. badanych oszczędza wodę i używa wielorazowych opakowań i toreb podczas zakupów. Niewiele mniej oszczędza prąd.

Ograniczenie konsumpcji wydaje się być coraz bliższe Polakom. Połowa respondentów deklaruje zaprzestanie gromadzenia niepotrzebnych rzeczy i ubrań; 30 proc. ogranicza używanie samochodu, a 20 proc. podróże samolotami. Ograniczenie spożycia mięsa deklaruje co piąty badany.

Co dziesiąta osoba uważa się za aktywną społecznie w kwestiach środowiska: uczestniczy w strajkach klimatycznych, wywiera presję polityczną lub podejmuje tematy ekologiczne w rozmowach ze znajomymi i w mediach społecznościowych. Z badań wynika, że pomimo wielu inicjatyw podejmowanych przez współczesną młodzież, najbardziej eko-aktywne są kobiety w wieku 55+ pochodzące z miast.

Kto jest odpowiedzialny za ratowanie Ziemi?

Wśród respondentów "równa odpowiedzialność wszystkich krajów" za zanieczyszczanie środowiska (50 proc.) przeważa nad opinią, że to kraje rozwinięte są odpowiedzialne za pogorszenie się sytuacji ekologicznej świata (36 proc.). Jednak przy pytaniu o wskazanie konkretnych państw odpowiedzialnych za globalne zanieczyszczenie najwięcej osób - trzeci rok z rzędu - zaznaczyło Chiny (60 proc.), a następnie Rosję (47 proc., wzrost o 6 punktów proc. r/r). Bez zmian w odniesieniu do ostatnich trzech lat pozostaje opinia respondentów, że to przede wszystkim rządzący państwami (82 proc.) oraz politycy (80 proc.) powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za narastający kryzys klimatyczny.

Badanie “Postawy ekologiczne Polek i Polaków” przeprowadzono w kwietniu 2022 na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 1037 osób.

Przeczytaj także:

Raport

Nawyki ekologiczne Polaków to troska o środowisko czy własny portfel? [BADANIE]

Czasy wysokiej inflacji wydają się wpływać na przyzwyczajenia Polaków. Ponad 84 proc. badanych deklaruje, że segreguje śmieci. Stopniowy wzrost notują też skłonności do oszczędzania wody, prądu oraz ograniczania konsumpcji - wynika z badania “Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2023” zrealizowanego przez Autopay.

16.11.2023 Czytaj więcej

Raport

Polacy nadal przekonani do ochrony klimatu i przyrody, ale zielony sceptycyzm powoli narasta [BADANIE]

Chociaż większość osób w Polsce zgadza się ze stanowiskiem nauki na temat zmian klimatu i uważa, że sytuacja ekologiczna świata jest zła, to w ostatnich latach o połowę zwiększyła się grupa dystansująca się od zielonych narracji. Doświadczeni pandemią i inflacją nadal chcemy czystej energii i czystej przyrody, ale już niekoniecznie związanych tym wyrzeczeń.

11.10.2023 Czytaj więcej

Raport

Uczciwi, choć zapominalscy

40% Polaków zapomina o zapłaceniu rachunków

16.12.2022 Czytaj więcej