Polacy gotowi na eUrząd

#e urząd #e administracja #cyfryzacja

20.11.2019
Udostępnij:

Najbardziej pożądanym sposobem załatwiania spraw urzędowych przez Polaków jest internet. W praktyce ciągle najczęściej konieczna jest wizyta w urzędzie, ale grupa e-petentów dynamicznie rośnie. Pod względem wykorzystania internetu do komunikacji z urzędami podziały ze względu na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania tracą na znaczeniu - takie wnioski można wysnuć z tegorocznej edycji badania Autopay Research “Jak załatwiamy sprawy urzędowe”.

Rejestracja samochodu, opłacenie lokalnych podatków, wniosek o wydanie dowodu osobistego - większość z nas najchętniej załatwiałaby te i inne sprawy urzędowe zdalnie, przez internet. Tak zadeklarowało 56 proc. respondentów i respondentek badania.

Jednocześnie jednak prawie czterech na dziesięciu badanych (39 proc.) wybrałoby wizytę w urzędzie. Na telefon, jako na preferowany sposób załatwiania spraw urzędowych, wskazało jedynie 5 proc. ankietowanych.

Preferencje te nie różnią się specjalnie ze względu na płeć badanych, ich miejsce zamieszkania czy wiek. Wybór internetu jako najbardziej pożądanego kanału komunikacji z urzędem oscyluje wokół 56 proc. wskazań wśród kobiet i mężczyzn, mieszkańców wsi, małych i dużych miast, osób do 45. roku życia i osób starszych. Różnice w odpowiedziach nie przekraczają 4 punktów procentowych.

Deklaracje a rzeczywistość

Chociaż gotowość Polaków i Polek do korzystania z internetu w komunikacji z administracją jest wysoka, w rzeczywistości swoje sprawy załatwiamy zwykle odwiedzając urzędy. Robi tak ciągle 60 proc. petentów i petentek. Nieco ponad jedna trzecia mężczyzn (34 proc.) korzystała z internetu (kiedy było to możliwe). Wśród kobiet odsetek ten był jeszcze niższy (29 proc.). Za to kobiety częściej niż mężczyźni korzystały z telefonu - 11 proc. wskazań, w porównaniu do 6 proc. w przypadku mężczyzn.

Co ciekawe, grupa e-petentów bardzo dynamicznie rośnie. Jeszcze rok temu była o połowę mniejsza - w ubiegłym roku 16 proc. Polaków i Polek załatwiało sprawy urzędowe przez internet. Dwa lata temu robiło tak zaledwie 12 proc. badanych.

W odpowiedziach na pytania o rzeczywisty sposób załatwiania spraw urzędowych ujawniają się pewne różnice ze względu na demografię respondentów, w szczególności ze względu na miejsce zamieszkania. Im większe miasto, tym częściej korzystamy z internetu - zadeklarowało tak 40 proc. respondentów i respondentów, w porównaniu do 30 proc. w małych miastach i 27 proc. na wsiach.

Polacy gotowi, urzędy mniej

- W ciągu ostatnich kilku lat internet niesamowicie się upowszechnił i zdemokratyzował, również jako narzędzie komunikacji z urzędami i załatwiania wszelkiego rodzaju spraw - komentuje Marcin Jank z Blue Media. - Trochę z przyzwyczajenia zakładamy, że z technologii internetowych najchętniej będa korzystały osoby raczej młodsze, raczej wykształcone i częściej mieszkające w większych ośrodkach miejskich. Założenie to jest jednak dawno nieaktualne. Dostęp do internetu jest dziś powszechny, podobnie jak kompetencje i chęć korzystania z niego. Ograniczeniem jest natomiast dostępność internetowych usług po stronie urzędów - zwykle te obsługujące większe ośrodki miejskie są lepiej zinformatyzowane. Jako dostawca płatności elektronicznych widzimy jednak zainteresowanie e-usługami zarówno w wielkich miastach jak i małych gminach.

Z Płatności Online Blue Media korzystają już m.in. mieszkańcy Warszawy, Gdańska czy Sopotu, którzy bez stania w kolejkach w urzędach chcą opłacić przez internet opłaty skarbowe, np. za rejestrację pojazdów.

---
Raport "Jak załatwiamy sprawy urzędowe" jest częścią większego badania Autopay Research “Innowacje finansowe 2019”, zrealizowanego metodą CAWI (internetowe wywiady) przez agencją badawczą Satisface na grupie 1109 respondentów. Autopay Research to marka należąca do Blue Media.

Przeczytaj także:

Raport

Nawyki ekologiczne Polaków to troska o środowisko czy własny portfel? [BADANIE]

Czasy wysokiej inflacji wydają się wpływać na przyzwyczajenia Polaków. Ponad 84 proc. badanych deklaruje, że segreguje śmieci. Stopniowy wzrost notują też skłonności do oszczędzania wody, prądu oraz ograniczania konsumpcji - wynika z badania “Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2023” zrealizowanego przez Autopay.

16.11.2023 Czytaj więcej

Raport

Polacy nadal przekonani do ochrony klimatu i przyrody, ale zielony sceptycyzm powoli narasta [BADANIE]

Chociaż większość osób w Polsce zgadza się ze stanowiskiem nauki na temat zmian klimatu i uważa, że sytuacja ekologiczna świata jest zła, to w ostatnich latach o połowę zwiększyła się grupa dystansująca się od zielonych narracji. Doświadczeni pandemią i inflacją nadal chcemy czystej energii i czystej przyrody, ale już niekoniecznie związanych tym wyrzeczeń.

11.10.2023 Czytaj więcej

Raport

Uczciwi, choć zapominalscy

40% Polaków zapomina o zapłaceniu rachunków

16.12.2022 Czytaj więcej