Odpowiedzialni społecznie

26.01.2023
Udostępnij:

Społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa coraz większą rolę w budowaniu marki. I choć pierwotnie wiele firm traktowało działania CSR jedynie jako pewien obowiązek – dziś coraz więcej z nich odnajduje w nich misję i realne cele. Blue Media od wielu lat aktywnie wspiera społeczne inicjatywy - zarówno te lokalne, jak i ogólnopolskie, wierząc w ich pozytywne, długofalowe efekty.


Działania dla lokalnej społeczności


Dla Blue Media niezwykle istotne jest zaangażowanie w inicjatywy na rzecz najbliższego otoczenia. Od 2017 r. spółka współpracuje z gdańską Fundacją Inspirujące Przykłady, która umiejętnie łączy biznes z edukacją. W ramach partnerskiej współpracy udaje się realizować wartościowe inicjatywy dla młodzieży, które pomagają w kreowaniu ich zawodowej przyszłości. Fundacja w sposób szczególny skupia się na aktywizacji młodzieży z mniejszych, okolicznych miejscowości.

– Od kilku lat nie tylko obserwujemy aktywność Fundacji, ale też włączamy się w jej inicjatywy – mówi Andrzej Antoń, prezes Blue Media. – Umiejętne połączenie edukacji z rzeczywistością biznesową pozwala oswajać młodzież z biznesem i kulturą pracy. A tym samym skutecznie motywować do zdobywania odpowiednich kompetencji, które będą niezbędne w przyszłości.


Inspirujące spotkania


Od wiosny 2017 r. Blue Media zapraszało do swojej sopockiej siedziby uczniów z pomorskich szkół średnich. Celem tego projektu było zapoznanie młodzieży z obowiązkami i pracą na różnych stanowiskach, pokazanie im możliwości i kierunków zawodowego rozwoju. Pod czujnym okiem pracowników Blue Media, uczestnicy programu zostali zaangażowani w testowanie funkcjonalności aplikacji Autopay. Przygotowywali również kreatywne biznesplany i na żywo testowali swoje pomysły w ramach aplikacji.

– Firma Blue Media od początku istnienia programu była wśród najważniejszych sojuszników Fundacji – przyznaje Leszek Szmidtke, Prezes Fundacji Inspirujące Przykłady. – Zaangażowanie osób tam pracujących jest wzorcem, na który się powołujemy w rozmowach z kolejnymi firmami – podkreśla.


Program Akademia Alkantara


To program angażujących zajęć i warsztatów biznesowych prowadzonych przez praktyków: doświadczonych przedsiębiorców, managerów zarządzających zespołami oraz szkoleniowców. Każdy z uczestników programu otrzymuje kompleksowe wsparcie wybranego mentora oraz możliwość skorzystania z płatnego stażu w wybranej partnerskiej firmie. W ramach funduszu stypendialno – edukacyjnego, dwoje niezwykle utalentowanych podopiecznych Fundacji Inspirujące Przykłady odbyło w Blue Media (w 2021 r.) praktyki zawodowe. Jeden z nich stał się następnie etatowym pracownikiem firmy.

Praktyki w Blue Media były moją pierwszą poważną stycznością z IT i zdecydowanie różniły się od moich dotychczasowych prac. Tutaj czułem, że robię coś, do czego się przygotowywałem i ma to sens, a wizja pracy zdalnej była dodatkowo kusząca. Do Blue Media trafiłem dzięki Akademii Alkantara. O projekcie opowiedziała mi moja wychowawczyni z technikum. Program dopiero startował i byłem pierwszym rocznikiem, który brał w nim udział – przyznaje Jan Matyjaszczyk, stypendysta Akademii Alkantara, a obecnie Junior Application Administrator w Blue Media. – W czasie trwania projektu miałem zajęcia m.in z zarządania projektem, pracy w zespole oraz sporo zajęć welbeingowych. A gdy pojawiło się ogłoszenie rekrutacyjne – bez wahania aplikowałem, mając w pamięci moje doświadczenia z okresu stażu oraz klimat pracy. W końcu im wcześniej zdobędziemy doświadczenie zawodowe tym lepiej, u mnie to był strzał w 10.


Wsparcie rozwoju zawodowego


Wspieranie młodych osób w adaptacji do zmieniającego się rynku pracy to obszar, w który Blue Media angażuje się w sposób szczególny. Spółka inwestuje nie tylko rozwój najmłodszego pokolenia - wspiera też inicjatywy, których celem jest wzmocnienie kompetencji specjalistów, czy osób pochodzących z Ukrainy. Eksperci Blue Media prowadzą również inspirujące wykłady na uczelniach dostarczając studentom wskazówek dotyczących przygotowania się do rynku pracy, biorą udział w konferencjach o podobnej tematyce, czy są mentorami dla konkretnych grup zawodowych.

W ramach współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ekspertki Blue Media konsultowały Sopocki Model Doradztwa Zawodowego, który stawia na tworzenie przyjaznej przestrzeni, w której szkoła pomaga uczniom zrozumieć, jak działa biznes i jak się odnaleźć na rynku pracy. Ponadto, w roku szkolnym 2022/2023, siedzibę Blue Media odwiedzili uczniowie z międzyszkolnej sopockiej grupy Szkolnych Ambasadorów i Ambasadorek Doradztwa Zawodowego działającej przy CKU.


Zbiórka sprzętu komputerowego w okresie pandemii


Pandemia ujawniła braki związane z zapotrzebowaniem na sprzęt komputerowy do nauki zdalnej. W niektórych szkołach, szczególnie na terenach wiejskich, blisko 1/3 uczniów nie posiadała odpowiedniego sprzętu lub musiała się nim dzielić z rodzeństwem i rodzicami. W 2020 r. w ramach wsparcia zdalnej edukacji, Blue Media wspólnie z innymi pomorskimi firmami oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, kupiło 50 laptopów dla dzieci z trzech lokalnych szkół. Wartość pomocy wyniosła ponad 100 tys. zł.


Współpraca z Instytutem Humanites i Akademią Przywództwa Liderów Oświaty (APLO)


Innowacyjny program przedsięwzięcia stworzony dla dyrektorów placówek oświatowych ma za zadanie łączyć solidne podstawy teoretyczne, praktyczne narzędzia i wyjątkową atmosferę pracy. W ten sposób wspiera kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, którzy pełnią lub zamierzają pełnić funkcje kierownicze w edukacji. Inicjatorom zależało na tym, aby rozwój przywództwa opierał się o pracę z wiodącymi wykładowcami ze świata biznesu, psychologii, innowacji społecznych, socjologii czy pedagogiki. Z ramienia Blue Media mentorem w programie był Wojciech Murawski, Chief Commercial Officer w Blue Media.

– Współpracę z APLO nawiązałem kilka lat temu po godzinnej rozmowie z Zofią Dzik. Wszystko w tym projekcie, począwszy od koncepcji i założeń, poprzez historię i sposób działania jest tożsame z moimi wartościami. Bycie mentorem APLO to dla mnie zaszczyt i przyjemność w jednym. Nie tylko dlatego, że wsparcie dyrektorów szkół to mała cegiełka do rozwoju edukacji w Polsce. Dla mnie to coś w rodzaju misji, bo moja mama przez lata była nauczycielem i dyrektorem szkoły podstawowej ,co w sposób naturalny obudziło we mnie wyjątkowy rodzaj empatii dla tego przedsięwzięcia – mówi Wojciech Murawski.


Projekt NOW


To międzysektorowy program mentoringowy, który powstał jako łącznik pomiędzy biznesem a edukacją. Projekt NOW jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez szkoły związane z brakiem dostępu do wiedzy HR, jak również z trudnościami w dotarciu do biznesu. Z drugiej strony, odpowiada na sygnały biznesu dotyczące wyzwań w komunikacji z sektorem edukacji. W ramach współpracy, podczas spotkań z młodzieżą, dział HR Blue Media dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Tak o projekcie mówi Anna Dukowska - doradczyni zawodowa, współautorka Programu Mentoringowego Projekt NOW (Inkubator Starter): Projekt NOW jest nastawiony na wzmocnienie współpracy oraz transfer wiedzy i kompetencji między przedstawicielami biznesu a kadrą gdańskich szkół ponadpodstawowych. Zaproponowany przez nas program mentoringu odwróconego, jest skierowany do szkolnych doradców zawodowych oraz pracowników wyższego szczebla działów HR, a jego celem jest stworzenie środowiska wymiany doświadczeń pomiędzy dwoma sektorami: biznesem i edukacją. Jednak najważniejsze jest budowanie relacji opartych na wzajemnym poznaniu się. Szkolenie mentorów i wspieranie ich oraz mentees w procesach superwizyjnych pokazało, że taka formuła spotkania się biznesu i edukacji przyniosła realne zmiany we wzajemnym myśleniu o sobie i odblokowała kanały komunikacji.

– Edukacja potrzebuje innowacji i podejmowania ryzyka w działaniu. Jako uczestnicy biznesu mamy możliwość stworzenia w systemach publicznych przestrzeni, która będzie wspierać kreatywną i ciągłą pracę nad innowacjami w edukacji – mówi Andrzej Antoń, prezes Blue Media. – A nie da się tego zrobić bez realnego zaangażowania biznesu.

Wśród innych projektów, angażujących Blue Media i jej ekspertów, warto wspomnieć o działaniach wspierających młodych i zdolnych studentów z Ukrainy w ramach programu stażowego realizowanego we współpracy z Leopolis for future. W latach 2007-2011 odbyły się również warsztaty dla fundacji Integracja, które dotyczyły aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.


Działalność charytatywna i wolontariat pracowniczy


Troska o zrównoważone otoczenie widoczna jest również w zaangażowaniu pracowników firmy w inicjatywy społeczne na rzecz osób potrzebujących, zwierząt, czy środowiska naturalnego. To aktywność na stałe wpisana w DNA Blue Media - wielu pracowników firmy ma w sobie gotowość i potrzebę angażowania się w działalność charytatywną. Zespół Blue Media regularnie wychodzi z inicjatywą, a firma daje im na to przestrzeń i realne wsparcie. Między innymi tak właśnie odbyła się zbiórka planszówek dla dzieci z mazurskich miejscowości, czy zbiórka jedzenia dla zwierzaków z woj. pomorskiego. Od ponad 10 lat wewnątrzną inicjatywą pracowników Blue Media jest również Niebieska Paczka.

– Pierwszą Niebieską Paczkę, wspólnie z Asią Tokarską, zorganizowałyśmy w 2012 r. Do dziś mamy przed oczami mamę i dwie córki, które otrzymały od nas paczkę z ubraniami, żywnością, chemią i zabawkami. Ta konkretna rodzina, która wtedy znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, stanęła na nogi dzięki równoczesnemu wsparciu wielu ludzi i instytucji. Z czasem Niebieska Paczka okazała się jedną z tych incjatyw, które w niezwykły sposób angażują pracowników Blue Media. Okres świąteczny to moment kiedy wielu z nas bierze udział w różnorodnych akcjach dobroczynnych, ale nam, po 10 latach, wciąż udaje się zbierać coraz wyższe kwoty i docierać do wielu potrzebujących z mądrą i sensowną pomocą – mówi Anna Buczkowska, Blue Media.


Zaangażowanie pracowników Blue Media przyjmuje różnorodne formy – dorzucają się do wspólnych zakupów, sami kupują produkty z listy, ale również sugerują na jakie cele powinny być przekazane pozostałe fundusze. Nadwyżka środków, które zostają zebrane w ramach Niebieskiej Paczki, przekazywana jest na wsparcie innych inicjatyw, takich jak: domy dziecka, hospicjum, czy schroniska dla zwierząt.


Działania proekologiczne


Blue Media od kilku lat nie tylko troszczy się o zmianę codziennych nawyków na te bardziej zrównoważone, ale także inicjuje akcje, które w realny sposób służą przyrodzie. Zapoczątkowany w 2013 r. program „Złotówka za kilometr”, był jedną z pierwszych pro-ekologicznych inicjatyw Blue Media. Firma regularnie zachęcała swoich pracowników do wybrania roweru jako środka transportu w drodze do pracy.

Program przyniósł nie tylko realne korzyści dla środowiska, ale również wpływał na samopoczucie i poziom aktywności sportowej pracowników. W 2021 roku akcja przyciągnęła aż 47 osób, które łącznie przejechały lub przeszły 20467 km, co wpłynęło na oszczędność emisji 4.2 ton CO2. W 2022 r. do inicjatywy zgłosiło się również 47 osób, które aktualnie mają już ponad 22 tys. wykręconych lub pieszych kilometrów (w przeliczeniu na oszczędność CO2 przełożyło się na wynik 4.8 tony). Z kolei w zakresie podróży służbowych firma rekomenduje pracownikom wybieranie bardziej przyjaznych środowisku form transportu – pociągu lub podróży samochodem hybrydowym.

Przeczytaj także:

Artykuł

Płatności kartą jednym kliknięciem dostępne w Autopay dzięki współpracy z Mastercard

Płatności kartą jednym kliknięciem dostępne w Autopay dzięki współpracy z Mastercard

12.06.2024 Czytaj więcej

Raport

Bieżące wydatki drenują kieszenie Polaków. Jak oceniamy swoją sytuację finansową i mieszkaniową? [RAPORT AUTOPAY]

Mimo spadku inflacji Polki i Polacy wciąż mocno trzymają się za portfele. W ostatnim czasie po oszczędności musiała sięgnąć niemal połowa badanych.

05.06.2024 Czytaj więcej

Artykuł

Autopay podpisuje Kartę Różnorodności

Autopay podpisuje Kartę Różnorodności

28.05.2024 Czytaj więcej