Co poza podwyżką? Pozapłacowe sposoby motywowania pracowników

#praca zdalna #zarządzanie #pozapłacowe sposoby motywowania

20.07.2023
Udostępnij:

Motywacja pracowników odgrywa kluczową rolę w sukcesie każdej organizacji. Zmotywowany zespół jest bardziej zaangażowany, produktywny i skłonny do podejmowania wyzwań. Jednak motywowanie pracowników to znacznie więcej niż tylko podwyżki wynagrodzeń.

W tym artykule omówimy różne pozapłacowe sposoby motywacji pracowników, i zastanowimy się jak utrzymywać zaangażowania w miejscu pracy.


Pozapłacowe sposoby motywacji pracowników

Tworzenie jasnych celów i przejrzystej wizji

Pracownicy potrzebują wyraźnych i mierzalnych celów, aby wiedzieć, jakie są oczekiwania wobec nich i jak ich sukces zostanie oceniony. Przedsiębiorcy powinni komunikować wizję firmy, angażować pracowników w jej tworzenie i zapewniać im poczucie znaczenia ich wkładu. O czym należy pamiętać?


 • Cele powinny być jasno sformułowane, mierzalne i osiągalne. Upewnij się, że pracownicy mają pełne zrozumienie tego, czego od nich oczekujesz. Unikaj ogólnych i niejasnych sformułowań.

 • Wyjaśnij pracownikom, jak ich cele wpisują się w ogólną wizję i cele organizacji. Powiąż ich zadania i cele indywidualne z większym celem, aby zwiększyć ich poczucie znaczenia i wpływu.

 • Regularne rozmowy indywidualne z pracownikami są kluczowe. Podczas tych spotkań omów cele, postępy i wyzwania. Słuchaj ich opinii i wspólnie ustalaj następne cele, aby pracownicy czuli się zaangażowani i współodpowiedzialni za ten proces.

 • Regularnie udzielaj pracownikom informacji zwrotnej dotyczącej ich postępów w realizacji celów. Pochwal ich za osiągnięcia i zidentyfikuj obszary do poprawy. Daj im konkretne wskazówki, jak doskonalić swoje umiejętności.

 • W przypadku celów zespołowych, zachęcaj do współpracy i komunikacji między członkami zespołu. Zorganizuj spotkania, na których zespół może monitorować postępy, rozwiązywać problemy i dzielić się pomysłami.

 • Pomóż pracownikom zidentyfikować i ustalić priorytety w realizacji celów. Pomocne może być wyznaczenie krótkoterminowych kroków, aby cele były osiągalne i mierzalne.

 • Zachęcaj pracowników do zadawania pytań, wyrażania swoich obaw i dzielenia się pomysłami. Stwórz atmosferę otwartej komunikacji, w której pracownicy czują, że mogą się swobodnie komunikować i proponować zmiany.

 • Oprócz indywidualnych rozmów, wykorzystuj różne kanały komunikacji, takie jak e-maile, narzędzia współpracy online czy spotkania zespołowe, aby przekazać cele i informacje związane z nimi.

 • Dostarczanie regularnego i konstruktywnego feedbacku

  Pracownicy potrzebują informacji zwrotnej na temat swojej pracy. Regularne spotkania oceny, pochwały za osiągnięcia oraz konstruktywna krytyka pomagają pracownikom doskonalić swoje umiejętności i zwiększać efektywność.

  Przekazuj feedback w sposób zrozumiały, odnosząc się do konkretnych działań, osiągnięć lub obszarów do poprawy. Unikaj ogólników i dawaj pracownikom jasne wskazówki dotyczące tego, co zrobili dobrze i w czym mogą się jeszcze rozwinąć.

  Przykład:

  Zamiast powiedzieć: "Dobrze Ci idzie w obszarze klientów, ale musisz popracować nad umiejętnościami negocjacyjnymi", możesz powiedzieć: "Doceniam twoją skuteczność w budowaniu relacji z klientami. Możesz jeszcze bardziej wzmocnić swoje umiejętności negocjacyjne, skupiając się na rozwijaniu elastyczności i zdolności do odnajdywania win-win."

  Oto kilka wskazówek nt. tego jak dawać feedback.

 • Feedback powinien być regularny i nie tylko skupiać się na błędach, ale także na sukcesach. Nie czekaj na kwartalne spotkania ewaluacyjne, ale staraj się udzielać feedbacku na bieżąco, aby pracownicy mieli możliwość natychmiastowej reakcji i poprawy.

 • Doceniaj osiągnięcia i wysiłek pracowników, podkreślając ich mocne strony i wartość, ale nie unikaj również podawania krytycznych informacji zwrotnych. Konstruktywna krytyka powinna być oparta na faktach i mieć na celu wspieranie rozwoju.

 • Nie zapominaj, że feedback to dwustronny proces. Słuchaj uważnie pracowników, gdy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i pytaj o ich perspektywę. To pozwoli na lepsze zrozumienie ich punktu widzenia i pomoże w lepszym dopasowaniu informacji zwrotnej.

 • Nie ograniczaj się tylko do wskazania problemów, ale proponuj konkretne rozwiązania i wsparcie. Wspólnie z pracownikiem opracuj plan działania, aby pomóc mu osiągnąć cele i rozwijać się.

 • Dopasuj sposób przekazywania feedbacku do preferencji i stylu pracy pracownika. Niektórzy preferują bezpośrednią rozmowę, inni wolą komunikację pisemną lub narzędzia online. Dostosuj się do tych preferencji, aby feedback był jak najbardziej skuteczny.

 • Tworzenie rozwijającego środowiska pracy

  Pracownicy są bardziej motywowani, gdy mają okazję do nauki i rozwoju zawodowego. Organizowanie szkoleń, warsztatów, mentorstwa oraz oferowanie programów rozwoju kariery to skuteczne sposoby stymulowania zaangażowania.

  Co jeszcze można zrobić, żeby miejsce pracy zachęcało do rozwoju?

 • Zachęcaj pracowników do ciągłego rozwoju i nauki. Organizuj szkolenia, warsztaty, konferencje, webinaria i zapewnij dostęp do zasobów edukacyjnych. Twórz możliwości dla pracowników do poszerzania swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Promuj kulturę uczenia się.

 • Stwórz atmosferę, w której pracownicy czują, że mogą swobodnie wyrażać swoje opinie i pomysły. Otwieraj kanały komunikacji na różne poziomy organizacji, aby informacje mogły swobodnie przepływać. Otwarta i efektywna komunikacja ogrywa bardzo ważną rolę.

 • Organizuj programy mentorstwa, w których doświadczeni pracownicy mogą wspierać młodszych kolegów. Twórz struktury wsparcia, w których pracownicy mają dostęp do pomocy i wskazówek od swoich przełożonych lub zespołów. Zapewnienie wsparcia i mentorstwa otwiera pracowników na naukę i rozwój.

 • Wspieraj równowagę między pracą a życiem prywatnym, oferując elastyczne godziny pracy, zdalną pracę czy programy opiekuńcze. Umożliwienie pracownikom dbania o swoje zdrowie i zobowiązania poza pracą przyczyni się do ich zadowolenia i zaangażowania w pracy.

 • Daj pracownikom możliwość podejmowania nowych wyzwań i rozwijania swoich umiejętności. Przydzielaj im różnorodne projekty i zadania, które pozwolą im się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenia i wzmocnić umiejętności. Wyzwania przekładają się na rozwój.

 • Pamiętaj o regularnym uznawaniu i docenianiu pracy i osiągnięć pracowników. Opracuj system sprawiedliwego i transparentnego nagradzania, który honoruje wysiłek, postęp i wkład pracowników w organizację. Uczciwe docenianie i nagradzanie to klucz.

 • Nieustannie dąż do udoskonalania procesów w organizacji. Daj pracownikom możliwość zgłaszania pomysłów na usprawnienia i innowacje. Wdrażaj zmiany, które przyczynią się do poprawy efektywności i zadowolenia pracowników.

 • Zwiększenie autonomii i odpowiedzialności

  Pracownicy, którzy mają pewną swobodę w podejmowaniu decyzji i wykonywaniu swojej pracy, często odczuwają większą satysfakcję i motywację. Dając pracownikom większą autonomię, pokazuje się im zaufanie i umożliwia rozwijanie kreatywności. Jak to robić?


 • Przekaż pracownikom większą odpowiedzialność za wykonywanie zadań i podejmowanie decyzji. Pozwól im samodzielnie podejmować decyzje w ramach ich zakresu obowiązków i umożliwiaj realizację projektów, dając im większą swobodę działania.

 • Ustalaj jasne ramy, w których pracownicy mogą działać, określając granice i wytyczne. Wspólnie ustalaj cele i oczekiwania, aby pracownicy wiedzieli, czego od nich oczekujesz, ale daj im również swobodę w wyborze metod i podejść do realizacji tych celów.

 • Zapewnij pracownikom odpowiednie wsparcie, szkolenia i zasoby potrzebne do samodzielnego działania. Udostępniaj narzędzia, technologie i informacje, które umożliwią im skuteczne wykonywanie zadań.

 • Zachęcaj pracowników do wnioskowania, generowania nowych pomysłów i proponowania ulepszeń. Daj im możliwość eksperymentowania, wspieraj ich innowacyjne podejście i doceniaj ich kreatywność.

 • Zbuduj atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku w miejscu pracy. Ufaj swoim pracownikom, udzielaj im autonomii i wsparcia, aby mogli przejąć odpowiedzialność za swoje działania.

 • Zapewnienie równowagi między pracą a życiem prywatnym

  Pracownicy, którzy mają możliwość dbania o swoje życie prywatne i utrzymania równowagi między pracą a życiem, są bardziej zmotywowani i produktywni. Elastyczne godziny pracy, zdalna praca czy wsparcie w kwestiach związanych z opieką nad rodziną pomagają w utrzymaniu zadowolenia pracowników.


  Kreowanie pozytywnej kultury organizacyjnej

  Tworzenie inspirującej, wspierającej i przyjaznej atmosfery pracy pomaga w utrzymaniu zaangażowania. Zaangażowani liderzy, wartości i etyka, uczciwość i otwartość są kluczowe dla budowania pozytywnej kultury organizacyjnej.


  Zapewnienie rozwoju ścieżek kariery

  Pracownicy potrzebują perspektyw rozwoju w organizacji. Przedsiębiorcy powinni oferować możliwości awansu, przekształcania stanowisk, a także wspierać rozwój umiejętności i poszerzanie kompetencji.


  Angażowanie pracowników w cele i projekty

  Zaangażowanie pracowników w cele organizacyjne i dawanie im możliwości uczestnictwa w interesujących projektach pomaga w utrzymaniu ich zaangażowania. Pracownicy czują większą motywację, gdy widzą, że ich wkład ma realny wpływ na sukces firmy.


  Podsumowanie

  Motywacja pracowników to kluczowy czynnik wpływający na sukces organizacji. Oprócz podwyżek wynagrodzeń istnieje wiele innych sposobów motywacji pracowników, takich jak tworzenie jasnych celów, regularne feedback, rozwijanie się zawodowo i docenianie osiągnięć. Utrzymaniu zaangażowania w pracy sprzyja również budowania pozytywnej kultury organizacyjnej, zapewniania możliwości rozwoju kariery i angażowania pracowników w cele i projekty.


  Chcesz podnieść konwersję w swoim sklepie?

  Uruchom bramkę płatniczą Autopay

  Zacznij pobierać płatności

  Przeczytaj także:

  Artykuł

  System płatniczy Autopay obsługuje już do 300 tysięcy transakcji na godzinę

  Autopay zapewnia skalowalność swojej platformy płatniczej już na poziomie 300 tysięcy transakcji na godzinę.

  16.04.2024 Czytaj więcej

  Artykuł

  E-winiety na przejazdy w Szwajcarii już dostępne w aplikacji Autopay oraz online 

  Autopay rozszerza ofertę zakupu e-winiet o Szwajcarię. Winiety na przejazdy w Szwajcarii dostępne są zarówno na stronie internetowej market.autopay.pl, jak i w aplikacji mobilnej dla systemów Android i iOS.

  16.02.2024 Czytaj więcej

  Artykuł

  Cloud Services wraca pod skrzydła Autopay

  Spółka Cloud Services z początkiem 2024 oferuje swoje kompleksowe rozwiązania IT pod nową marką Autopay Services.

  14.02.2024 Czytaj więcej