Polacy coraz chętniej korzystają z e-usług [RAPORT AUTOPAY]

#raport #badanie #Finanse w czasach inflacji #e-usługi #usługi elektroniczne

Udostępnij:

Widać wpływ postępu technologicznego na życie, czego przykładem jest rosnąca liczba użytkowników usług internetowych we wszystkich grupach wiekowych – wynika z najnowszego badania “Finanse w czasach inflacji” zrealizowanego przez Autopay.


76 proc. Polek i Polaków uważa, że zmiany technologiczne w codziennym życiu są nieuniknione. Sześć osób na dziesięć sądzi, że postęp technologiczny czyni życie łatwiejszym, a ponad połowa chętnie korzysta z nowych rozwiązań.

Warto zaznaczyć, że wyraźną cezurą jest rok 2020 i skokowy wzrost odpowiedzi, sięgający aż 20 punktów procentowych w skali roku w przypadku deklaracji dotyczącej chęci korzystania z nowych rozwiązań technologicznych. Wpływ zapewne miała na to pandemia i konieczność dostosowania procesów urzędowych do narzuconych obostrzeń.


Polacy podpisują dokumenty bez wychodzenia z domu


Spada odsetek osób, które deklarują, że nie korzystają z usług realizowanych przez internet. Systematycznie od lat rośnie popularność elektronicznego podpisywania dokumentów czy zdalnego zatwierdzania umów. Na popularności zyskała, zwłaszcza w ostatnim roku, także medycyna zdalna.

Elektroniczne podpisywanie wniosków i dokumentów w urzędach zawdzięcza popularność dostępnym metodom autoryzacji, szczególnie skokowemu wzrostowi liczby użytkowników profilu zaufanego: z 4,6 mln na początku 2020 r. do do 16 mln wiosną 2023 roku.


korzystanie-z-uslug-elektronicznych

Źródło: Badanie “Finanse w czasach inflacji”, Autopay

Elektroniczne podpisywanie dokumentów jest popularniejsze wśród mężczyzn, osób młodszych oraz mieszkańców największych miast. Panowie również częściej w sposób zdalny podpisują umowy.

Z porad lekarskich przez internet częściej korzystają kobiety, osoby najstarsze i mieszkańcy największych miast – przedstawiciele tej grupy częściej niż pozostali pracują w trybie zdalnym i korzystają z pozalekcyjnej edukacji online jak np. nauka języków czy zajęcia muzyczne.


Usługi zdalne w przyszłości


A jak ankietowani zapatrują się na przyszłość? Nieco więcej niż obecnie zamierza podpisywać elektronicznie dokumenty i umowy za pomocą internetu. Wygasa jednak entuzjazm dotyczący pracy zdalnej. Będzie rosła popularność porad lekarskich przez internet oraz edukacji pozaszkolnej.


zamiar-korzystania-z-uslug-elektronicznych-w-przyszlosci-deklaracja

Źródło: Badanie “Finanse w czasach inflacji”, Autopay

Mieszkańcy największych miast przejawiają zdecydowanie większą chęć do korzystania z wszelkich usług w modelu zdalnym – taką gotowość deklaruje siedmiu na dziesięciu ankietowanych. Są zwolennikami elektronicznego podpisywania dokumentów, podobnie jak mężczyźni oraz osoby młodsze.

Panowie, osoby najstarsze oraz mieszkańcy największych miast chętniej niż pozostali będą korzystać z możliwości zdalnego podpisywania umów czy porad lekarskich online. Mieszkańcy największych miast oraz najmłodsi ankietowani są bardziej gotowi do pracy zdalnej oraz do edukacji pozalekcyjnej online.


Pobierz raport z badaniaBadanie “Finanse w czasach inflacji” zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE w marcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie 1055 osób metodą CAWI.


Szukasz niezawodnych płatności online?

Wybierz bramkę płatniczą Autopay

Zacznij pobierać płatności

Przeczytaj także:

Artykuł

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie tworzenia pozytywnych relacji z klientami

Czym jest CSR? Na jakich filarach się opiera? Jakie działania może podjąć firma, by realizować strategię społecznej odpowiedzialności biznesu? Oto odpowiedzi.

29.09.2023 Czytaj więcej

Artykuł

Finanse w czasach inflacji – podsumowanie raportu (edycja 2023)

Sprawdź, czego dowiedzieliśmy się o naszych finansach z raportu "Finanse w czasach inflacji", który powstał na bazie badania przeprowadzonego na zlecenie Autopay.

27.09.2023 Czytaj więcej

Raport

Nie wierzymy, że można żyć bez samochodu (choć coraz częściej jeździmy rowerami) [RAPORT AUTOPAY]

Jakie podejście do transportu mają Polacy w dobie kryzysu klimatycznego? W jaki sposób przemieszczamy się na co dzień i co kieruje naszymi wyborami?

26.09.2023 Czytaj więcej