Rachunki w Polsce opłacają kobiety [RAPORT AUTOPAY]

#płatności za rachunki #raport #badanie #finanse w czasach inflacji

Udostępnij:

Domowe rachunki najczęściej opłacają kobiety, mężczyźni nieco rzadziej, a na przestrzeni lat różnica znacznie się zmniejszyła. Aż osiem na dziesięć osób wybiera przelew internetowy jako ulubioną formę płatności. Obserwujemy zmianę w zwyczaju płacenia zobowiązań: Polacy coraz częściej starają się regulować opłaty zaraz po ich otrzymaniu – wynika z najnowszego badania “Finanse w czasach inflacji” zrealizowanego przez Autopay.

Kto najczęściej opłaca rachunki w gospodarstwie domowym? Ciężar obowiązków związanych z opłacaniem wydatków rozkłada się mniej więcej równomiernie między kobiety i mężczyzn. Rachunki opłaca regularnie 41 proc. kobiet i 34 proc. mężczyzn, 23 proc. respondentów wybrało opcję różnie – raz kobieta, raz mężczyzna.

Co ciekawe, jak wynika z naszych danych zebranych w ciągu ostatnich ośmiu lat prowadzenia badania, zmniejsza się różnica między opłacaniem rachunków przez kobiety i mężczyzn. O ile w 2016 r. rachunki opłacało 50 proc. kobiet i 23 proc. mężczyzn, o tyle ciekawa rzecz wydarzyła się w 2020 r., gdy krzywe na wykresie zbliżyły się do siebie i rachunki opłacało 42 proc. kobiet i 34 proc. mężczyzn i ta tendencja się utrzymała.

Zapytani bezpośrednio o ten obowiązek, kobiety i mężczyźni prezentują radykalnie różne spojrzenie. Główną rolę przypisują sobie zarówno kobiety (64 proc.) jak i mężczyźni (61 proc.). Większe zaangażowanie kobiet wyraźniej widzą również osoby z najstarszej grupy wiekowej, a rola mężczyzn w tym zakresie jest większa zdaniem mieszkańców największych miast.


Mężczyźni czekają z opłatą do ostatniej chwili

Trzech na dziesięciu badanych płaci swoje rachunki dopiero kiedy zapada termin ich płatności, podobna liczba należności zaraz po otrzymaniu rachunku. Co czwarty respondent płaci rachunki raz w miesiącu, a co dziesiąty, kiedy ma pieniądze.


kiedy-placimy-rachunki

Źródło: Badanie “Finanse w czasach inflacji”, Autopay

Ciekawe, że wskazanie na płatność rachunku zaraz po otrzymaniu wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat o 6 p.p. doganiając płatność w terminie zapadalności. Można postawić tezę, że inflacja wraz z kurczącą się siłą nabywczą wymusza na Polakach regulowanie obowiązkowych płatności w pierwszej kolejności, aby następnie mogli dysponować pozostałym domowym budżetem. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszej grupy wiekowej, gdzie zobowiązania reguluje natychmiast 35 proc. ankietowanych. Również najmłodsi, częściej niż pozostałe grupy wiekowe, regulują rachunki, gdy mają środki na ich opłacenie.

Do ostatecznego terminu zapadalności rachunku najczęściej czekają mężczyźni, oni również rzadziej płacą rachunki zaraz po ich otrzymaniu. Również osoby z najstarszej grupy wiekowej regulują należności, gdy zbliża się termin płatności.


Przelew internetowy ulubioną formą płatności

W jaki sposób opłacane są rachunki w gospodarstwie domowym? Przytłaczająca większość – przelewem internetowym (83 proc.), którego popularność do 2020 r. systematycznie rosła. Od kilku lat jest na zbliżonym poziomie.

Trzynaście procent badanych korzysta z polecenia zapłaty, co dziesiąta osoba z elektronicznego biura obsługi klientów, minimalnie mniej osób płaci na poczcie.


metody-platnosci-za-rachunki

Źródło: Badanie “Finanse w czasach inflacji”, Autopay

Przelewy internetowe są nieznacznie bardziej popularne wśród kobiet, osób najstarszych oraz mieszkańców największych miast. Z kolei mieszkańcy wsi dwukrotnie częściej niż pozostali odwiedzają pocztę i nieco częściej banki i kasy instytucji finansowych.

Badanie “Finanse w czasach inflacji” zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE w marcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie 1055 osób metodą CAWI.


Chcesz podnieść konwersję w swoim sklepie?

Uruchom bramkę płatniczą Autopay

Zacznij pobierać płatności

Przeczytaj także:

Artykuł

Czym jest Account Based Marketing i czy warto z niego korzystać?

Dowiedz się na czym poleca strategia marketingowa ABM, w jaki sposób można ją wprowdzić w firmie i jakie można dzięki niej osiągnąć korzyści.

22.09.2023 Czytaj więcej

Artykuł

Ubezpieczenia turystyczne i komunikacyjne już dostępne w Autopay

Korzystający z aplikacji Autopay mogą teraz w prosty sposób nabyć polisę ubezpieczeniową, a także skorzystać z pomocy w sytuacjach awaryjnych podczas podróży.

18.09.2023 Czytaj więcej

Raport

Polacy coraz częściej odkładają pieniądze na realizację marzeń [RAPORT AUTOPAY]

Prawie 70 proc. Polek i Polaków deklaruje oszczędzanie pieniędzy, z czego ponad połowa z myślą o zabezpieczeniu przyszłości. Prawie jedna czwarta inwestuje.

12.09.2023 Czytaj więcej