Prowadzisz firmę? Sprawdź, czy wiesz wystarczająco dużo o ESG

#społeczna odpowiedzialność biznesu #zarządzanie #ESG

23.10.2023
Udostępnij:

W dobie przemian w obszarze odpowiedzialnego biznesu termin "ESG" staje się kluczowym elementem w strategiach wielu firm. Choć dla niektórych są to tylko trzy litery, dla innych stanowią fundament nowoczesnego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej. Zastanawiasz się, dlaczego ten skrót zyskuje na znaczeniu wśród przedsiębiorców i jak wprowadzić odpowiedzialne praktyki do Twojej firmy?


W tym artykule przybliżymy istotę ESG oraz wskażemy, dlaczego warto zwrócić na to uwagę w kontekście długoterminowego sukcesu Twojego przedsiębiorstwa.


Czym jest ESG?


ESG to akronim od angielskich słów: Environmental (środowisko), Social (społeczne) i Governance (zarządzanie). Jest to zestaw kryteriów oceniających działalność firmy pod kątem jej wpływu na środowisko, relacje z pracownikami, dostawcami, klientami oraz jakość zarządzania.

Pojęcie ESG zaczęło zyskiwać na popularności w latach 2000-2010. Jednak pierwsze koncepcje łączące inwestycje z odpowiedzialnością społeczną sięgają lat 60. XX wieku. Kluczowym momentem dla kształtowania się pojęcia ESG był rok 2005, kiedy to Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan napisał list do największych instytucji finansowych na świecie, zachęcając je do zintegrowania ESG z procesem inwestycyjnym. W odpowiedzi powstał raport "Who Cares Wins", który wyraźnie podkreślał, jak kwestie ESG mogą wpłynąć na długoterminowe wyniki inwestycyjne. Od tamtego momentu, zainteresowanie tematyką ESG w środowisku biznesowym systematycznie rosło.


Przykłady działań z obszaru ESG


Firmy, które wdrażają praktyki ESG, podejmują działania w wymienionych wyżej trzech obszarach, aby stać się bardziej zrównoważone i odpowiedzialne społecznie. Oto niektóre przykłady działań z każdego z tych obszarów.


Środowiskowe


 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – inwestowanie w czyste źródła energii, poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.
 • Gospodarka wodna – ograniczenie zużycia wody, poprawa jej oczyszczania oraz ochrona lokalnych zasobów wodnych.
 • Gospodarowanie odpadami – wdrażanie praktyk recyklingu, zmniejszenie produkcji odpadów oraz promowanie ekologicznych opakowań (więcej o ekologicznych opakowania przeczytasz w podlinkowanym artykule).
 • Ochrona bioróżnorodności – działania na rzecz ochrony ekosystemów, rezygnacja z niszczenia naturalnych siedlisk czy wspieranie lokalnej flory i fauny.
 • Promowanie zrównoważonej produkcji – współpraca z dostawcami, którzy stosują zrównoważone metody produkcji, oraz promowanie odpowiedzialnej konsumpcji.

Społeczne


 • Równość płci i różnorodność – prowadzenie polityki zatrudnienia promującej równość płci, różnorodność etniczną i kulturową oraz inkluzję.
 • Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – wdrażanie standardów i procedur mających na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników.
 • Rozwój lokalnych społeczności – wspieranie lokalnych inicjatyw, takich jak programy edukacyjne, projekty społeczne czy inwestycje w infrastrukturę.
 • Relacje z interesariuszami – budowanie transparentnych i uczciwych relacji z klientami, dostawcami, pracownikami i lokalną społecznością.
 • Ochrona praw człowieka – działania przeciwko dyskryminacji, łamaniu praw pracowniczych czy wykorzystywaniu pracy dzieci.

Korporacyjne


 • Transparentność finansowa – publikowanie sprawozdań finansowych, które są dokładne, jasne i zgodne z międzynarodowymi standardami.
 • Etyka biznesu – wprowadzenie kodeksu etyki, który określa standardy postępowania dla pracowników na wszystkich szczeblach organizacji.
 • Struktura zarządzania – tworzenie niezależnych komitetów nadzorczych, które monitorują działalność firmy i podejmują decyzje w interesie wszystkich interesariuszy.
 • Zarządzanie ryzykiem – wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem, które pomagają firmie zidentyfikować, ocenić i zarządzać potencjalnymi zagrożeniami.
 • Zaangażowanie interesariuszy – regularna komunikacja i konsultacje z interesariuszami na temat ważnych kwestii i decyzji biznesowych.

Działania z obszaru ESG mogą być dostosowane do specyfiki i potrzeb każdej firmy. Kluczem jest zrozumienie, które z tych działań są najbardziej istotne dla konkretnej branży i grupy interesariuszy, a następnie wdrażanie ich w sposób skuteczny i transparentny.


Wpływ ESG na firmę


Działania w obszarze ESG mają szeroki wpływ na funkcjonowanie firmy oraz jej postrzeganie na rynku. Oto niektóre z kluczowych korzyści i aspektów wpływu działań ESG na firmę.

 1. Wzrost konkurencyjności i wizerunku marki – firmy, które aktywnie wdrażają praktyki ESG, są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i innowacyjne. To przyciąga świadomych klientów, którzy coraz częściej wybierają marki dbające o środowisko i społeczność.
 2. Dostęp do kapitału – inwestorzy coraz częściej analizują praktyki ESG firm przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Firmy z dobrze wdrożonymi działaniami ESG mogą liczyć na korzystniejsze warunki finansowania oraz większe zainteresowanie ze strony inwestorów.
 3. Zwiększenie zaangażowania i lojalności pracowników – pracownicy chcą pracować dla firm, które działają odpowiedzialnie. Działania ESG mogą przyczynić się do większego zadowolenia i zaangażowania pracowników, co przekłada się na niższą rotację i lepszą wydajność.
 4. Zmniejszenie ryzyka – aktywne zarządzanie kwestiami środowiskowymi, społecznymi i zarządzania może pomóc firmie w identyfikacji i zarządzaniu potencjalnymi zagrożeniami, zmniejszając ryzyko prawne, operacyjne czy reputacyjne.
 5. Oszczędności – działania z zakresu efektywności energetycznej czy zarządzania odpadami mogą prowadzić do znacznych oszczędności.
 6. Zwiększenie innowacyjności – skupienie na praktykach ESG może inspirować do poszukiwania nowych, bardziej zrównoważonych rozwiązań w produkcji, usługach czy technologiach.
 7. Lepsze relacje z interesariuszami – transparentność i odpowiedzialność w obszarze ESG budują zaufanie wśród klientów, dostawców, inwestorów i społeczności lokalnych.
 8. Zmniejszenie barier wejścia na rynki międzynarodowe – wiele krajów i korporacji międzynarodowych wymaga od swoich partnerów biznesowych przestrzegania określonych standardów ESG.
 9. Długoterminowa stabilność – koncentracja na aspektach ESG promuje bardziej zrównoważone i przemyślane podejście do biznesu, co może przyczynić się do długoterminowej stabilności i wzrostu firmy.

Podsumowując, działania ESG nie tylko wpływają korzystnie na wizerunek firmy, ale również przynoszą realne korzyści biznesowe, pomagają w zarządzaniu ryzykiem i mogą prowadzić do lepszego wyniku finansowego. Firmy, które nie uwzględniają aspektów ESG w swojej strategii, mogą spotkać się z wyzwaniami rynkowymi i tracić konkurencyjność w coraz bardziej świadomym biznesowym otoczeniu.

Przeczytaj także:

Ecommerce

Zarządzanie płatnościami w e-commerce – narzędzia i porady dla małych biznesów

Dowiedz się, jak skutecznie zarządzać płatnościami dla e-sklepów. Przegląd narzędzi i porad, które pomogą małym biznesom i startupom w optymalizacji procesów.

08.07.2024 Czytaj więcej

Ecommerce

Sekrety udanej ekspansji międzynarodowej w e-commerce

Poznaj strategie i dobre praktyki dla firm planujących wejście na nowe rynki. Dowiedz się, jak dostosować ofertę, zrozumieć lokalne preferencje i wiele więcej.

27.06.2024 Czytaj więcej

Ecommerce

Jak wykorzystać dane do rozwoju sklepu online?

Zwiększ sprzedaż i popraw doświadczenie klientów, dzięki analizie danych. Odkryj skuteczne narzędzia, personalizację oferty i dynamiczne strategie cenowe.

25.06.2024 Czytaj więcej