Co warto wiedzieć o optymalizacji kosztów podatkowych? 

#e-biznes #podatki

17.06.2021
Udostępnij:

Przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że każdego dnia stosując się do litery prawa przeprowadzają optymalizację podatkową. Takie procedury jak wykorzystywanie ulg podatkowych, odliczeń, zwolnień czy nawet wybór formy opodatkowania są metodami optymalizacji podatkowej.

Z prowadzeniem działalności gospodarczej związane jest pojęcie racjonalizacji podatkowej, czyli podejmowania decyzji biznesowych, których celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych. Optymalizacja podatkowa w Polsce jest legalnym działaniem pod warunkiem, że jej działania nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa, w przeciwieństwie do uchylania się od opodatkowania, które jest oszustwem podatkowym. Najczęściej przedsiębiorcy stosują kilka metod optymalizacji w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Do formy optymalizacji podatkowej zaliczamy:

 • wybór rodzaju prowadzenia działalności
 • formę opodatkowania np. ryczałt, podatek liniowy
 • korzystanie z ulg i zwolnień
 • stosowanie ulg i zwolnień odliczeń podatkowych
 • wybór rozliczenia kwartalnego zamiast miesięcznego
 • prowadzenie działalności w granicach specjalnych stref ekonomicznych
 • przeniesienie działalności poza terytorium RP
Decyzja o wyborze rodzaju działalności wpływa na wysokość płaconych podatków. Przedsiębiorca zakładający firmę ma do wyboru kilka form prawnych:
 • jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG)
 • spółka cywilna
 • spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna
 • spółki osobowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna
W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej możesz wybrać formę rozliczania się z fiskusem:
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych: skala podatkowa 17 proc. lub 32 proc. po przekroczeniu progu 85 528 zł brutto
 • podatek liniowy 19 proc.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • karta podatkowa
Przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania podatku do 20. dnia każdego miesiąca. Chyba, że zdecydują się na rozliczenie kwartalne. Płacąc podatki 4 razy w miesiącu zatrzymane na rachunku środki możesz przeznaczyć na inwestycje lub krótkoterminowe lokaty.

Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył próg podatkowy 85 528 zł rozlicza się wspólnie z małżonkiem, którego dochody mieszczą się w pierwszym progu, wówczas ustawa o PIT umożliwia mu opodatkowanie wg stawki 17 proc.

W przypadku JDG przedsiębiorca, który przewiduje, że jego roczny obrót nie przekroczy 200 tys. zł może zdecydować czy chce zostać czynnym płatnikiem VAT czy korzystać z podmiotowego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Decyzja odnośnie VAT może zostać zmieniona od nowego roku podatkowego. Zwolnienie podmiotowe nie przysługuje jednak, niezależnie od limitu przychodów, jeśli zajmujesz się sprzedażą towarów lub usług wymienionych w ustawie o VAT.

Należą do nich m.in.:
 • sprzedaż przez internet komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna części do pojazdów samochodowych
 • świadczenie usługi prawnicze, w zakresie doradztwa, ściągania długów
Dla porównania, jeśli jesteś właścicielem spółki z o.o. podatek dochodowy CIT od osób prawnych wynosi 9 proc. (jeśli przychód nie przekracza 1,2 mln euro lub firma rozpoczęła działalność) lub 19 proc. Jednak w przypadku spółki z o.o. podatek zapłacisz dwukrotnie. Przychód Twój i wspólników opodatkowany jest raz jeszcze w momencie wypłaty dywidendy podatkiem w wysokości 19 proc.

Koszty firmowe sposobem na niższe podatki

Podatnik rozliczający się z fiskusem wg zasad ogólnych lub podatku liniowego może pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Na wysokość płaconego podatku mają wpływ wszystkie koszty firmowe, które przedsiębiorca ponosi prowadząc działalność i zatrudniając pracowników. Im wyższe koszty, tym niższa podstawa opodatkowania, od której liczony jest podatek. Oczywiście, jest w tym pewien paradoks: przedsiębiorca musi dysponować odpowiednimi zasobami, aby ponosić koszty.

Czym jest koszt firmowy? Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że osztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Dlatego ponoszone koszty powinny być ściśle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, inaczej będą zakwestionowane przez urząd skarbowy. W kosztach podatkowych nie mogą się znaleźć m.in. wydatki na reprezentację, odsetki z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań podatkowych i budżetowych, wydatki na spłatę rat pożyczek i kredytów itd.

Do kosztów firmowych zaliczamy wydatki przeznaczone na m.in.:

 • biuro i akcesoria biurowe
 • sprzęt komputerowy i specjalistyczny, oprogramowanie
 • rozwój zawodowy: literatura, czasopisma, kursy językowe, konferencje branżowe
 • promocja i reklama, usługi PR
 • podróże służbowe i transport
 • wydatki na obsługę księgową
 • auto, pojazdy służbowe i specjalistyczne

Czym jest amortyzacja?

Formą optymalizacji podatkowej jest amortyzacja środków trwałych, które kupił lub wprowadził do ewidencji przedsiębiorca. Celem amortyzacji jest rozłożenie w czasie wydatku przeznaczonego na zakup środka trwałego o wartości początkowej powyżej 10 tys. zł netto. Środkami trwałymi są pojazdy, maszyny, budynki lub wartości niematerialne jak patenty, koncesje czy licencje na zakup i korzystanie z oprogramowania. Takie składniki majątku przedsiębiorca musi wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować korzystając z wybranej metody:

 • liniowej
 • indywidualnych stawek amortyzacyjnych
 • degresywnej
 • amortyzacji jednorazowej
Wybrany sposób nie może zostać zmieniony w trakcie okresu dokonywania odpisów.

Leasing jako narzędzie optymalizacji

Jednak przedsiębiorca nie musi od razu kupować za gotówkę lub kredytować środków potrzebnych do prowadzenia działalności. Może wejść w ich posiadanie przez leasing.

Istnieją dwa rodzaje leasingu:

 • operacyjny
 • finansowy
Leasing operacyjny, zwany usługowym, polega na przekazaniu przedsiębiorcy w użytkowanie środka trwałego w zamian za opłacanie rat leasingowych. Jego właścicielem pozostaje leasingodawca, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jeśli środkiem tym jest np. auto to w koszty podatkowe przedsiębiorca wlicza wszystkie wydatki związane z użytkowaniem leasingowanego pojazdu: miesięczne raty leasingowe, opłatę początkowa, paliwo, koszty napraw. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić przedmiot. Wybór leasingu operacyjnego umożliwia zwiększenie bieżących kosztów działalności i opłaca się, gdy okres użytkowania przedmiotu jest stosunkowo krótki.

W przypadku leasingu finansowego, zwanego również kapitałowym, przedmiot leasingu jest zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, który samodzielnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W tym wypadku jednak przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty VAT w całości w momencie płatności pierwszej raty. Do kosztów uzyskania przychodów korzystający może jedynie zaliczyć odsetki od każdej raty leasingowej. Po zapłaceniu ostatniej raty, przedsiębiorca zostaje właścicielem leasingowanego środka trwałego.

Podsumowanie

Decyzję o wyborze najkorzystniejszej metody optymalizacji podatkowej powinieneś zawsze podjąć po wcześniejszej analizie swoich planów biznesowych i po konsultacji z doświadczonymi ekspertami. Biorąc pod uwagę, że przepisy prawa dość regularnie się zmieniają, a jako przedsiębiorca nie zawsze masz czas być ze wszystkim na bieżąco, warto zatrudnić profesjonalnego księgowego, który pomoże Ci w wyborze najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy, na każdym etapie jej rozwoju.

Przeczytaj także:

Ecommerce

SEO i marketing treści dla zaawansowanych. Jak dostarczać wartość, która przyciąga klientów?

Dowiedz się, jak zwiększyć widoczność Twojego e-sklepu. Optymalizacja techniczna, budowanie linków, treści dla wyszukiwania głosowego–wszystko w jednym miejscu.

18.06.2024 Czytaj więcej

Ecommerce

Start w e-commerce. Najważniejsze narzędzia, które pomogą Ci odnieść sukces

Poznaj narzędzia dla początkujących e-przedsiębiorców, które pomogą Ci osiągnąć sukces w e-commerce. Od zarządzania treścią po automatyzację marketingu...

17.06.2024 Czytaj więcej

Ecommerce

Automatyzacja procesów w dużym sklepie internetowym – praktyczny przewodnik

Dowiedz się, jak automatyzacja może zrewolucjonizować Twój e-sklep, oszczędzając czas i podnosząc jakość obsługi klienta. Poznaj konkretne rozwiązania.

13.06.2024 Czytaj więcej