Czym jest kod PKD i jak wybrać ten właściwy dla sklepu internetowego?

#sprzedaż online #e-biznes

21.06.2021
Udostępnij:

Przedsiębiorcy, szczególnie w pierwszym etapie prowadzenia działalności, zastanawiają się, czy mają dobrze określony kod PKD. W razie wątpliwości warto skonsultować się ze swoją księgową lub zadzwonić na infolinię fiskusa. W przypadku sklepu internetowego, określenie właściwego kodu nikomu nie powinno sprawić trudności.

Przedsiębiorca, podczas pierwszej rejestracji działalności gospodarczej, zobowiązany jest wskazać kod PKD. Konkretnie chodzi o określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

To umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany, podział rodzajów działalności. Wpisuje się go podczas rejestracji działalności – w formularzu CEIDG-1. Przedsiębiorca może wpisać w formularzu maksymalnie dziewięć kodów PKD, z czego jeden przeważający. Istnieje możliwość dodania też kolejnych kodów, poprzez wypełnienie załącznika CEIDG-RD. Z takiej możliwości korzysta się, jeśli zakres wykonywanej działalności gospodarczej jest szeroki i trudny do zweryfikowania.

W przyszłości, jeśli rodzaj wykonywanych czynności rozszerzy się, przedsiębiorca ma obowiązek dokonania wpisu kolejnych kodów PKD.

Błędny kod PKD

Jeżeli przedsiębiorca wskaże niewłaściwy kod PKD, będzie to traktowane przez Urząd Skarbowy, jako niedopełnienie obowiązków administracyjnych. Jednak wykonywanie niezgłoszonego rodzaju działalności nie spowoduje jej zawieszenia, ale może skutkować nałożeniem kary ograniczenia wolności bądź grzywny na podstawie art. 601 § 2 Kodeksu wykroczeń, który stanowi:

„kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

W wyjątkach przypadkach, gdy działanie było zamierzone i celowe, podatnik może zostać wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Kody PKD – który wybrać?

Kody PKD są usystematyzowane i łatwo odszukać odpowiedni zbiór, który dotyczy rodzaju wykonywanej działalności. Uszeregowane są w kolejności alfabetycznej. Aby dobrać odpowiedni, należy odszukać właściwą sekcję, a następnie dopasować numer odpowiadający szczegółowemu zakresowi działalności.

 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
 • Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • Sekcja F – Budownictwo
 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja
 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Sekcja P – Edukacja
 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
 • Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
 • Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne


Znając już kod PKD, można sprawdzić co dokładnie oznacza na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Płatności online dla sklepów internetowych

Uruchom płatności internetowe, z których najczęściej korzystają Twoi klienci i ciesz się rosnącą konwersją

Zacznij pobierać płatności

Jakie PKD wybrać dla sklepu internetowego?

Prowadzenie sklepu internetowego wymaga wybrania odpowiedniego numeru. Podstawowe PKD dla sklepu internetowego to kod 47.91.Z. Mogą go do formularza wpisać Ci przedsiębiorcy, którzy planują sprzedawać za pośrednictwem: strony swojego sklepu internetowego lub serwisów aukcyjnych, takich jak Allegro, OLX, itp.

Numer PKD powinien precyzyjnie opisywać rodzaj wykonywanej działalności, dlatego czasem konieczne jest określenie dodatkowych kodów dopasowanych do sprzedawanych towarów lub świadczonych usług drogą elektroniczną. Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Jaki wybrać kod PKD, przy sprzedaży odzieży za pośrednictwem sklepu online?

W tym przypadku za właściwe uznaje się kod PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Kod PKD 47.91.Z można uzupełnić, na przykład o:
 • PKD 47.71.Z – Podklasa obejmuje sprzedaż detaliczną: wyrobów odzieżowych, w tym bielizny, wyrobów futrzarskich oraz dodatków odzieżowych, takich jak: rękawiczki, krawaty, szelki i inne.
 • PKD 47.72.Z – Podklasa obejmuje sprzedaż detaliczną obuwia, artykułów ze skóry oraz przyborów podróżnych ze skóry i jej substytutów.


Prawidłowe ustalenie kodów PKD jest również ważne przy ubieganiu się o dotacje lub podczas korzystania z programów pomocowych, np. z tak zwanej Tarczy Antykryzysowej. Tylko przedsiębiorcy z określonej puli kodów PKD, mogą na przykład ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dlatego warto dokładnie przeanalizować profil swojej działalności i wybrać najbardziej pasujący, aby później… nie żałować.

Sklepy internetowe są również zobowiązane publikować Politykę Prywatności. Jeżeli nie masz pewności, jak ją opracować – skorzystaj z naszego poradnika.

Przeczytaj także:

Ecommerce

Rozwój technologii voice commerce i jego wpływ na przyszłość zakupów online

Poznaj korzyści, wyzwania i przyszłość zakupów za pomocą głosu. Sprawdź możliwości, jakie voice commerce otwiera zarówno przed konsumentami, jak i sprzedawcami.

30.05.2024 Czytaj więcej

Ecommerce

Jak wykorzystać analizy płatności do zwiększenia przychodów sklepu internetowego?

Dowiedz się, jak wykorzystać analizę danych płatności do zrozumienia zachowań klientów, optymalizacji oferty sklepu osiągnięcia lepszym wyników finansowych.

28.05.2024 Czytaj więcej

Ecommerce

Jaka będzie przyszłość e-commerce według raportu "Żyjesz w phygitalu, choć o tym nie wiesz"?

Dowiedz się, jak integracja świata online i offline, personalizacja doświadczeń zakupowych oraz smartfony zmieniają sposób, w jaki konsumenci dokonują zakupów.

27.05.2024 Czytaj więcej