Sprzedajesz na terenie Unii Europejskiej? Poznaj przepisy dotyczące opakowań

#sklepy internetowe #dostawa #prawo #opakowania

01.08.2022
Udostępnij:

Wyruszyłeś już z ofertą swojego e-sklepu na podbój zagranicznych terytoriów? Jeśli tak, musisz mieć świadomość, że w kwestii opakowań obowiązują tam nieco inne przepisy niż w Polsce. Sprawdź, czy ich nie naruszasz.

Zgodnie z polskimi przepisami prawa, właścicieli sklepów internetowych dotyczą różne obowiązki z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie ze wskazówkami ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, są to:

 • odpowiednia organizacja pracy;
 • podejmowanie działań eliminujących lub ograniczających szkody w środowisku, wynikające z nieprzestrzegania wymagań jego ochrony przez pracowników;
 • powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 • Dodatkowe obowiązki dotyczące wybranych przedsiębiorców obejmują: zgłoszenie uruchomienia instalacji, pokrywanie kosztów ewentualnych skutków usuwania zanieczyszczeń środowiska, prowadzenie okresowych pomiarów emisji odpadów i zanieczyszczeń czy poboru wody, sporządzanie wykazów w zakresie korzystania z ochrony środowiska i odprowadzanie opłat z jego tytułu.

  Przedsiębiorcy muszą również sporządzać raporty i sprawozdania:

 • raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) za poprzedni rok – do 28 lutego;
 • zestawienie danych o ilości odpadów wytworzonych, zebranych i unieszkodliwionych w poprzednim roku – do 15 marca;
 • sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za rok poprzedni i sprawozdanie w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za poprzedni rok – do 31 marca.

 • Najczęściej pomijanym jest obowiązek składania raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Jest to jednak zobowiązanie tylko tych przedsiębiorców, którzy dystrybuują towar za pomocą własnego taboru samochodowego lub przyczyniają się do emisji gazów i pyłów. W raporcie należy wskazać:

 • gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje;
 • urządzenia, których eksploatacja powoduje emisje;
 • instalacje, źródła powstawania i miejsca emisji oraz jej wielkość;
 • środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
 • wielkości produkcji oraz charakterystykę surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 • posiadane pozwolenia i zezwolenia związane z emisją gazów lub pyłów do powietrza;
 • odstępstwa od dopuszczalnych wielkości emisji.

 • Właściciele sklepów internetowych, którzy wprowadzają na rynek produkty, lub produkty w opakowaniach, muszą również dokonać wpisu w Rejestrze BDO.

  Polski rejestr BDO

  Rejestr BDO stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Pozwala na gromadzenie informacji o odpadach, co ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych przedsiębiorców. Zgodnie z informacją na rządowej stronie biznes.gov.pl, obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów;
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

 • Rejestr prowadzą marszałkowie województw, a wpisu dokonuje się często automatycznie, tj. z urzędu, czyli bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku. Warto sprawdzić, czy firma jest w bazie. Grzywna za niedopełnienie obowiązku raportowania wynosi od 100 zł do ponad 1 mln zł, a administracyjna kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 1 mln zł i jest nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

  Czy podobne przepisy obowiązują w Unii Europejskiej?

  Unijne przepisy dotyczące opakowań

  Szczególne znaczenie w gąszczu przepisów ma dyrektywa unijna, która dotyczy opakowań i związanych z nimi odpadów. To nie koniec – każdy kraj ma odrębne przepisy w tym zakresie, do których również należy się stosować. Wszystko jest ze sobą powiązane, bo poszczególne państwa członkowskie muszą wdrożyć treść unijnych dyrektyw w ramach własnych ustaw. Wystarczy więc ogólnie zapoznać się z unijną dyrektywą, a szczegółowo z obowiązującymi przepisami w kraju, do którego trafia paczka.

  Celem wprowadzanych przepisów jest oczywiście ochrona środowiska naturalnego, poprzez ograniczanie ilości odpadów, poddawanie ich recyklingowi i ponowne wprowadzanie ich do obiegu. Tak już dzieje się w Niemczech, gdzie opakowania z przesyłanych paczek trafiają do pojemników na papier lub do wtórnego wykorzystania.

  O tym, jak przedstawiają się przepisy dotyczące opakowań w Niemczech i innych europejskich krajach, można przeczytać na stronie: ecommercenews.pl. W skrócie, sprawa przedstawia się następująco:

 • W Niemczech przedsiębiorca, który po raz pierwszy wprowadza do obrotu opakowania podlegające obowiązkowi uczestnictwa w systemie, musi uzyskać licencję w systemie dualnym – tzn. przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów – oraz zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID. Obowiązkowi uczestnictwa w systemie podlega na przykład opakowanie transportowe, z którego sprzedawca korzysta do dostarczenia towaru do kupującego.
 • W Grecji obowiązuje rejestr opakowań.
 • Wielka Brytania również prowadzi swój rejestr. Jednak nie ma obowiązku rejestracji małych sprzedawców internetowych. Obowiązek ten odnosi się wyłącznie do odpadów opakowaniowych w ilości od 50 ton lub od rocznego obrotu w wysokości dwóch milionów funtów.
 • Włochy przekazują informacje w sprawie gospodarki opakowań za pośrednictwem portalu CONAI (w języku włoskim i angielskim).
 • W Austrii istnieją obowiązki sprzedawców internetowych odnośnie opakowań. Szczegółowe informacje i zasady znajdują się na stronie Izby Gospodarczej.
 • W Hiszpanii o obowiązkach dotyczących opakowań informuje system przyjmowania zwrotów ekoembes.

 • Zaufaj kurierowi

  Zanim zdecydujesz się na wysyłkę paczek za granicę, starannie wybierz kuriera, który oferuje taką usługę. Wcześniej sprawdź, czy Twój towar, może być eksportowany do danego kraju. Towary wyłączone z transportu definiują międzynarodowe przepisy, ale też regulaminy poszczególnych firm kurierskich. Nie można na przykład przesyłać fajerwerków, czy broni palnej. Problem może też sprawić transport baterii litowych, które podlegają ograniczeniom transportowym.

  Paczki, które będą wysyłane za granicę muszą być odpowiednio oznakowane, aby kurierzy i maszyny sortujące nie miały problemów z odczytem danych adresowych. W razie potrzeby należy użyć etykiet ostrzegawczych – jeśli w środku są delikatne lub szklane towary.

  Z pewnością masz obawy w kwestii kosztownych grzywien, ale też opóźnień. Dlatego poświęć trochę czasu na wybór doświadczonego kuriera oraz zapoznaj się z przepisami prawa w państwie, do którego wysyłasz paczkę. Najprostszym sposobem, aby dowiedzieć się, co jest dozwolone, a co zabronione, jest sprawdzenie oficjalnej strony celnej kraju docelowego:

 • Austria – Information zur Verpackungsverordnung – WKO.at
 • Grecja – Σύνδεση | Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (eoan.gr)
 • Hiszpania – Ecoembes
 • Niemcy – Rejestr opakowań Agencji Centralnej (verpackungsregister.org)
 • Wielka Brytania – Krajowa Baza Danych Odpadów Opakowaniowych (environment-agency.gov.uk)
 • Włochy – Kto może dołączyć – Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi
 • Przeczytaj także:

  Ecommerce

  Wykorzystanie big data do optymalizacji sprzedaży i marketingu w e-commerce

  Odkryj, jak big data może zmienić e-commerce. Poznaj metody zbierania danych, techniki analityczne oraz wyzwania i przyszłość big data na rynku e-commerce.

  20.06.2024 Czytaj więcej

  Ecommerce

  SEO i marketing treści dla zaawansowanych. Jak dostarczać wartość, która przyciąga klientów?

  Dowiedz się, jak zwiększyć widoczność Twojego e-sklepu. Optymalizacja techniczna, budowanie linków, treści dla wyszukiwania głosowego–wszystko w jednym miejscu.

  18.06.2024 Czytaj więcej

  Ecommerce

  Start w e-commerce. Najważniejsze narzędzia, które pomogą Ci odnieść sukces

  Poznaj narzędzia dla początkujących e-przedsiębiorców, które pomogą Ci osiągnąć sukces w e-commerce. Od zarządzania treścią po automatyzację marketingu...

  17.06.2024 Czytaj więcej