(Bądź) SMART – poznaj metodę formułowania celów biznesowych

#ecommerce #zarządzanie #sklepy internetowe #SMART

16.05.2023
Udostępnij:

Jeśli prowadzisz sklep internetowy, z pewnością zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważna jest analiza danych. Pozwala sprawdzić czy biznes prawidłowo się rozwija, czy może ma jakieś problemy. Jednak, żeby wyciągnąć wnioski z danych, należy wcześniej określić cele. Dopiero wtedy można ocenić czy coś się udało lub nie. Jedną z metod wyznaczania celów biznesowych jest SMART.

Przedsiębiorcy wyznaczają cele biznesowe, żeby rozwijać swoją działalność i osiągać kolejne kroki milowe na drodze do sukcesu. Cele mogą dotyczyć różnych obszarów, takich jak zwiększenie sprzedaży, poprawa jakości produktów lub usług, obniżenie kosztów, zdobycie nowych klientów, wejście na nowe rynki czy rozwój marki.


Dlaczego warto mieć cele biznesowe?

Wyznaczanie celów jest ważnym etapem w procesie planowania biznesowego. Pozwala na lepsze skupienie się na konkretnej drodze do sukcesu. Lepsze planowanie działań i alokowanie zasobów przyczyniają się do zwiększenia szans na sukces. Cele biznesowe stanowią też punkt odniesienia dla monitorowania postępów w osiąganiu wyników oraz do podejmowanie strategicznych decyzji.

Wyznaczanie celów biznesowych jest kluczowe dla każdej firmy, ponieważ przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstwa i pozwala:

 • skupić się na ważnych aspektach – cele biznesowe pomagają przedsiębiorcom skupić się na najważniejszych zadaniach, uniknąć rozpraszania się na nieistotnych działaniach, lepiej wykorzystać czas i zasoby;

 • motywować – wyznaczanie celów biznesowych daje przedsiębiorcom motywację do pracy – dzięki nim wiedzą, co chcą osiągnąć i czują, że ich wysiłki się opłacają;

 • osiągać sukces – cele biznesowe pomagają przedsiębiorcom mierzyć postępy, rozwijać firmę i osiągać sukcesy i rozwijać firmę;

 • lepiej planować – a przez to skuteczniej wykorzystywać zasoby i szybciej osiągać lepsze wyniki;

 • dostosowywać się do zmian – cele biznesowe pozwalają przedsiębiorcom na dostosowywanie swojej strategii do zmieniających się warunków rynkowych i biznesowych – umożliwia to przewidywanie przyszłych zmian i szybsze reagowanie na nie.

 • Wyznaczanie celów biznesowych jest zatem niezbędne dla każdej firmy, ponieważ pomaga osiągać sukces, skupić się na najważniejszych aspektach i motywować przedsiębiorców do pracy.


  Chcesz zdobyć więcej praktycznej wiedzy?

  Sięgnij po nasz poradnik dla e-commerce

  Pobierz za darmo


  Jakie są metody wyznaczania celów?

  Istnieje wiele różnych metod wyznaczania celów biznesowych. Oto pięć najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców.

 • SMART – metoda ta polega na wyznaczaniu celów, które są konkretnie określone, mierzalne, osiągalne, realistyczne i czasowe. Celem jest ustalenie jasnych i precyzyjnych celów, które można łatwo monitorować i osiągać.

 • OKR (Objectives and Key results) – metoda polegająca na wyznaczaniu celów strategicznych i kluczowych wyników, które pomagają osiągnąć owe cele strategiczne. Cele powinny być ambitne, ale jednocześnie osiągalne.

 • BSC (Balanced Scorecard) – metoda, która koncentruje się na wyznaczaniu celów biznesowych związanych z różnymi aspektami firmy, takimi jak finanse, procesy biznesowe, rozwój pracowników i zadowolenie klientów. Wyznaczenie celów w każdym z tych obszarów pomaga firmie zrównoważyć swoje cele i skuteczniej osiągać cele strategiczne.

 • Benchmarking – metoda polegająca na porównaniu celów firmy z celami innych firm w tej samej branży lub sektorze. Pozwala to na wyznaczenie ambitnych celów, ale jednocześnie realistycznych w kontekście rynku.

 • Ankiety i badania rynku – metoda polegająca na badaniu potrzeb i oczekiwań klientów, a następnie wyznaczaniu celów biznesowych, które pomogą sprostać tym potrzebom. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla firm, które chcą wprowadzić nowe produkty lub usługi.

 • Wybór odpowiedniej metody wyznaczania celów biznesowych zależy od indywidualnych potrzeb i celów każdej firmy. Warto skonsultować się z ekspertami lub skorzystać z narzędzi biznesowych, które pomogą wyznaczyć właściwe cele i strategię dla firmy.


  Chcesz mieć wygodne i bezpieczne płatności online w swoim serwisie?

  Aktywuj bramkę płatniczą Autopay

  Zacznij pobierać płatności

  SMART cele w sklepie internetowym

  Metoda SMART to popularna metoda wyznaczania celów biznesowych, która w języku angielskim oznacza „bystry”, a pierwsze litery są skrótem od słów:

 • S – Specific (Sprecyzowany)
 • M – Measurable (Mierzalny)
 • A – Achievable (Osiągalny)
 • R – Relevant (Istotny)
 • T – Time-bound (Określony w czasie)

 • W odniesieniu do sklepu internetowego, poszczególne cele można wyznaczyć w następujący sposób:

 • sprecyzowany – cele powinny być jak najbardziej konkretne i łatwe do zrozumienia dla całego zespołu;

 • mierzalny – efekty powinno dać się policzyć, aby można było ocenić postępy. W przypadku sklepu internetowego, cel może być mierzalny na przykład poprzez monitorowanie sprzedaży i liczby odwiedzin na stronie internetowej;

 • osiągalny – cele powinny być osiągalne, ale jednocześnie ambitne, aby zmotywować zespół do pracy. W przypadku sklepu internetowego, cel może osiągnięty poprzez rozwój marketingu internetowego, zwiększenie wydajności sklepu, wprowadzenie nowych produktów lub usług itp.;

 • istotny – cele powinny być realistyczne i oparte na rzeczywistych możliwościach firmy. W przypadku sklepu internetowego, cel powinien być realistyczny w kontekście rynku e-commerce, konkurencji i dostępnych zasobów firmy;

 • określony w czasie – cele powinny być wyznaczone na określony czas, aby można było monitorować postępy i osiągnięcia. W przypadku sklepu internetowego, cel może być określony na przykład na najbliższe 6 miesięcy lub rok.

 • 💡Przykładowy cel sklepu internetowego, wyznaczony zgodnie z metodą SMART to:
  "Zwiększenie sprzedaży w kategorii butów sportowych o 20% w ciągu najbliższych 6 miesięcy".

  Wyznaczanie celów biznesowych przy użyciu metody SMART może pomóc właścicielom sklepów internetowych w skutecznym planowaniu działań i wykorzystywaniu zasobów. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skupić się na najważniejszych celach dla firmy i osiągnąć sukces na rynku e-commerce.

  Przeczytaj także:

  Ecommerce

  Zarządzanie płatnościami w e-commerce – narzędzia i porady dla małych biznesów

  Dowiedz się, jak skutecznie zarządzać płatnościami dla e-sklepów. Przegląd narzędzi i porad, które pomogą małym biznesom i startupom w optymalizacji procesów.

  08.07.2024 Czytaj więcej

  Ecommerce

  Sekrety udanej ekspansji międzynarodowej w e-commerce

  Poznaj strategie i dobre praktyki dla firm planujących wejście na nowe rynki. Dowiedz się, jak dostosować ofertę, zrozumieć lokalne preferencje i wiele więcej.

  27.06.2024 Czytaj więcej

  Ecommerce

  Jak wykorzystać dane do rozwoju sklepu online?

  Zwiększ sprzedaż i popraw doświadczenie klientów, dzięki analizie danych. Odkryj skuteczne narzędzia, personalizację oferty i dynamiczne strategie cenowe.

  25.06.2024 Czytaj więcej