Czym jest composable commerce i jakie stwarza możliwości?

#ecommerce #zmiany technologiczne #headless ecommerce #composable commerce

28.04.2023
Udostępnij:

Modułowe podejście do budowy sklepów internetowych daje sprzedawcom możliwość elastycznego zarządzania stroną technologiczną i umożliwia szybką reakcję na potrzeby klientów i rynku.

Słowem kluczem w e-commerce jest doświadczenie zakupowe klienta. Gdy oferta i ceny są identyczne, sklepy rywalizują personalizując komunikację czy rozwijając więcej metod sprzedaży: przez witrynę sklepu, marketplace, aplikację, media społecznościowe czy na żywo (live commerce). Klienci oczekują wielokanałowości (omnichannel), ale ona sama rodzi technologiczne wyzwania.

Potrzeby klientów to jeden aspekt e-commerce, drugi to sytuacje rynkowe wymagające szybkiej adaptacji, skalowania czy odnalezienia się w nowej rzeczywistości (pandemia). W tej branży możliwości skutecznego działań zależą bezpośrednio od stosowanych rozwiązań IT.


Gdy pęka monolit

W tradycyjnym podejściu sprzedawcy przez lata pracowali na rozwiązaniach opartych o monolityczną architekturę, gdzie elementy aplikacji takie jak interfejs użytkownika i warstwa danych zawarte są w jednym programie. Rozrastające się systemy stawały się bardziej skomplikowanie, co utrudniało pracę i zwiększało ryzyko błędów. Wprowadzenie zmian np. we frontendzie powodowało konsekwencje w innych obszarach, co stwarzało z kolei ryzyko powstania błędów w funkcjonowaniu serwisu.

Antidotum było wyłączenie z niego funkcjonalnych modułów, które realizowały swoje działania niezależnie. Za taki sposób optymalizacji działania platform odpowiada technologia headless commerce. W tym podejściu część frontendowa serwisu jest oddzielona od backendu. Zaplecze, czyli oprogramowanie sklepu, jest niezależne do aplikacji zarządzających warstwą wizualną, czyli tym co widzi klient: wygląd sklepu różni się, gdy jest wyświetlany na ekranie komputera, na tablecie, komórce a jeszcze inaczej wygląda w aplikacji.


Czym jest composable commerce?

Composable commerce jest przeciwieństwem podejścia monolitycznego. To kolejny etap ewolucji technologii umożliwiający rozbicie oprogramowania na mniejsze moduły konstrukcyjne. Modułowa budowa umożliwia łączenie, wymianę lub usuwanie wybranych elementów w zależności od potrzeb, także ich skalowalne. Każdy komponent może być wdrażany i skalowalny niezależnie.

Wymienialnymi klockami w systemach budowanych wg composable commerce są tzw. packaged business capabilities (PBC). Pakiety reprezentują określoną funkcję biznesową w aplikacji np. zarządzanie zamówieniami, treścią, kontami, koszykiem płatności. Rozwiązania composable commerce są zbiorem połączonych razem PBC poprzez API, czyli ustalone reguły umożliwiające komunikację między aplikacjami. Mogą pochodzić od tego samego lub różnych dostawców.

Publicysta magazynu Forbes proponuje morską analogię, porównująć composable commerce do floty zwinnych, wymiennych i szybkich motorówek. Jak zauważa, znacznie łatwiej jest przekierować flotę motorówek niż zawrócić statek wycieczkowy. A w świecie e-commerce monolityczna platforma jest jak wielki statek wycieczkowy, chociaż niezawodna, to nieporęczna i powolna. Zmieniając podejście, organizacje nie muszą już modernizować całej łodzi, aby wprowadzić zmiany, po prostu dołączają nową motorówkę do floty.


Zalety modelu composable commerce

Korzyścią z wdrożenia composable commerce jest szybkość, zwinność i elastyczność w integracji aplikacji. Rozwiązanie umożliwia łatwą zamianę lub usuwanie funkcjonalności bez konieczności wymiany czy modernizacji całego systemu. Zaletą podziału platformy e-commerce na mniejsze, modułowe komponenty jest większa wydajność i możliwość skalowania bez konieczności przebudowy, przez dodanie lub odjęcie modułów.

Takie podejście pozwala firmom wybierać najlepszych dostawców funkcjonalności. W ten sposób sprzedawcy uniezależnieniają się od jednego dostawcy i zyskują swobodę w wyborze potrzebnych modułów oraz dostawców na rynku. Otrzymują większe bezpieczeństwo systemu w przypadku modyfikacji lub wymiany modułu czy współpracy z nowym dostawcą. Elastyczność modyfikacji poszczególnych elementów to możliwość szybszego testowania i wdrażania nowych rozwiązań. Model ma ograniczenia i wyzwania z uwagi na większą złożoność niż jedna uniwersalna platforma, a zarządzanie całością wymaga od zespołu know-how.


Od composable business do composable commerce

Pojęcie composable commerce zaproponowała w 2020 r. firma konsultingowa Gartner do opisu sytuacji biznesów zmuszonych do modyfikacji działań w nowym otoczeniu. Podstawę stanowi ogólna obserwacja Gartnera, która mówi, że przyszłość biznesu jest modułowa. To odpowiedź na sytuację, gdy firmy muszą odnaleźć się w nietypowych sytuacjach i zmienić model działania, aby przetrwać i działać dalej.

Composable business oznacza budowę organizacji z wymiennych bloków konstrukcyjnych. Zaletą podejścia modułowego będzie strategiczna zwinność i elastyczność. Modułowa struktura umożliwia przebudowę układu i orientacji w zależności od czynników zewnętrznych (lub wewnętrznych), takich jak zmiana wartości klienta lub nagła zmiana łańcucha dostaw lub materiałów. Takie podejście wymaga jednak przekształceń w myśleniu biznesowym (composable thinking), strukturze firmy i stosowanych technologiach.

Przeczytaj także:

Ecommerce

Rozwój technologii voice commerce i jego wpływ na przyszłość zakupów online

Poznaj korzyści, wyzwania i przyszłość zakupów za pomocą głosu. Sprawdź możliwości, jakie voice commerce otwiera zarówno przed konsumentami, jak i sprzedawcami.

30.05.2024 Czytaj więcej

Ecommerce

Jak wykorzystać analizy płatności do zwiększenia przychodów sklepu internetowego?

Dowiedz się, jak wykorzystać analizę danych płatności do zrozumienia zachowań klientów, optymalizacji oferty sklepu osiągnięcia lepszym wyników finansowych.

28.05.2024 Czytaj więcej

Ecommerce

Jaka będzie przyszłość e-commerce według raportu "Żyjesz w phygitalu, choć o tym nie wiesz"?

Dowiedz się, jak integracja świata online i offline, personalizacja doświadczeń zakupowych oraz smartfony zmieniają sposób, w jaki konsumenci dokonują zakupów.

27.05.2024 Czytaj więcej